Јавни позив за ЈАВНО РАДИО-ДИФУЗНО И ТВ ПРЕДУЗЕЋЕ „ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ", ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

30. јун. 2015.

Шифра поступка: JП 84/15

 

На основу члана 3. став 3, члана 26. Закона о приватизацији („Службени гласник РС“, бр. 83/14 и 46/15), члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Службени гласник РС“, број 122/2014) и члана 142. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, број 83/14), Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) објављује:

JАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

    ЈАВНО РАДИО-ДИФУЗНО И ТВ ПРЕДУЗЕЋЕ „ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ“, ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

                                                                            МБ: 07631383

                                                                        Шифра поступка: JP 84/15

 

Агенција позива сва домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица заинтересованих за учешће у поступку приватизације субјекта приватизације Јавно радио-дифузно и ТВ предузеће „Петровац на  Млави“, Петровац на Млави МБ: 07631383 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом: ПРОДАЈА КАПИТАЛА субјекта приватизације, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за избор најповољнијег понуђача (у даљем тексту: Пријава).

1.      Квалификациони услови за учешће у Поступку

Право на учешће у Поступку имају домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица.

2.      Подаци о Субјекту приватизације

Пословно име:

Јавно радио-дифузно и ТВ предузеће „Петровац на  Млави“, Петровац на Млави

Матични број:

07631383

Структура капитала (АПР):

100% Општина Петровц на Млави

3.      Опис и вредност предметa продаје

Предмет продаје чини 100% капитала који Општина Петровац на Млави има у субјекту приватизације.

Према извештају овлашћеног проценитеља, укупна процењена вредност капитала који је предмет продаје, са стањем на дан 31.12.2014. године, износи: 3.414,06 ЕУР.

4.      Почетна цена предмета продаје

Почетна цена за продају предмета продаје износи 50% процењене вредности капитала, односно 1.707,05 ЕУР.

Депозит купца се урачунава у продајну цену.

Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан плаћања).

Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.

 

Јавни позив у целости
ЈРДП ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

Јавно Радио Дифузно И ТВ ПредузећеПетровац на Млави

Локација:

Петровац

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског програма

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива