Јавни позив за ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМИСАЊЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ

30. јун. 2015.

Шифра поступка: JП 81/15

 

На основу члана 3. став 3, члана 26. Закона о приватизацији („Службени гласник РС“, бр. 83/14 и 46/15), члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Службени гласник РС“, број 122/2014) и члана 142. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, број 83/14), Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) објављује:

JАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМИСАЊЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ

MБ: 08758069

Шифра поступка: JP 81/15

 

Агенција позива сва домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица заинтересованих за учешће у поступку приватизације субјекта приватизације Јавно предузеће центар за информисање Нови Кнежевац, Нови Кнежевац МБ: 08758069 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом: ПРОДАЈА КАПИТАЛА субјекта приватизације, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за избор најповољнијег понуђача (у даљем тексту: Пријава).

1.      Квалификациони услови за учешће у Поступку

Право на учешће у Поступку имају домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица.

2.      Подаци о Субјекту приватизације

Пословно име:

Јавно предузеће центар за информисање Нови Кнежевац, Нови Кнежевац

Матични број:

08758069

Структура капитала (АПР):

100% Општина Нови Кнежевац

3.      Опис и вредност предметa продаје

Предмет продаје чини 100% капитала који Општина Нови Кнежевац има у субјекту приватизације.

Према извештају овлашћеног проценитеља, укупна процењена вредност капитала који је предмет продаје, са стањем на дан 31.12.2014. године, износи: 470,05 ЕУР.

4.      Почетна цена предмета продаје

Почетна цена за продају предмета продаје износи 50% процењене вредности капитала, односно 235,05 ЕУР.

Депозит купца се урачунава у продајну цену.

Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан плаћања).

Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.

 

Јавни позив у целости
ЈП CENTAR ZA INFORMISANJE NOVI KNEŽEVAC
Контрола

ЈП Центар за информисање Нови Кнежевац

Локација:

Нови Кнежевац

Делатност:

Издавање новина

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива