Објављен Јавни позив за Студио Б

25. јун. 2015.

Агенција за приватизација објавила је у дневном листу „Политика“ и на свом сајту www.priv.rs Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације - Јавно радио-дифузно предузеће „СТУДИО Б“ - Београд  

Право на учешће у поступку имају домаћа и страна физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица

Предмет продаје је 100 одсто капитала који Град Београд има у субјекту приватизације.

Према извештају овлашћеног проценитеља, укупна процењена вредност капитала који је предмет продаје, са стањем на дан 31.12.2014. године, износи: 528.626,138 евра.

Почетна цена за продају предмета продаје износи 100 одсто процењене вредности капитала, односно 528.626,138 евра.

Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у поступку најкасније до 27.07.2015. године до 15 часова по београдском времену, на адресу Агенције за приватизацију у Београду, Теразије 23.

Пријава се подноси у оквиру затвореног коверта, заједно са понудом, све у складу и на начин дефинисан Упутством за понуђаче.

Сва заинтересована лица дужна су да уплате депозит за учешће у поступку, у износу од 52.862,613 евра.  

Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се дана 29.07.2015. године у просторијама Агенције за приватизацију, у 9 часова по београдском времену.

Комплетан Јавни позив можете погледати путем следећег линка www.priv.rs/Javnipoziv/StudioB.

СТУДИО Б ЈП
Контрола

Јавно радиодифузно предузеће СТУДИО Б

Локација:

Београд

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског програма

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива