Измењени јавни позиви за 34 предузећа

09. јун. 2015.

Београд, 09.06.2015. године

 

 

Агенција за приватизацију је, 09.06.2015. године, у дневном листу Политика и на сајту (www.priv.rs), објавила измену јавних позива за 34 предузећа из свог портфолија.


Све измене су извршене у складу са Изменама и допунама Закона о приватизацији (Службени гласник РС, број 46/2015) члан 20, а према којем су сви субјекти  приватизације дужни да изврше попис и процену фер тржишне вредности целокупне имовине и обавеза и капитала, са стањем на дан 31. децембар, последње пословне године.


Измене Јавних позива се односе на следећа предузећа:


·         21. ОКТОБАР, Крагујевац - Имовинска целина 1 - Матична локација Крагујевац;

·         21. ОКТОБАР, Крагујевац - Имовинска целина 2 - ТОПОНИЦА;

·        ЗГОП АД, Нови Сад;

·        ГП МОСТОГРАДЊА АД, Београд;

·         СЕВЕРТРАНС, Сомбор - АД ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА, Сомбор;

·         АД за пољопривредну производњу НЕУЗИНА, Неузина;

·        АД ДРАГАН МАРКОВИЋ, Београд - Обреновац;

·         АД ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН, Аранђеловац;

·         ДП ИНДУСТРИЈА СТАКЛА индустрија стакла Панчево, Панчево;

·         ПОРЕЧЈЕ ДОО, Вучје;

·         XИ НЕВЕНА АД, Лесковац;

·         АД БУДИМКА, Пожега;

·         БРАНКО ПЕРИШИЋ АД, Крушевац;

·         ПОЉОПРИВРЕДНО ДРУШТВО ОМОЉИЦА И АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ОМОЉИЦА, Омољица;

·         СЕМЕ - ТАМИШ, Панчево;

·        АД ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ ДОЛОВО, Долово;

·         ЗАСТАВА МЕТАЛ АД, Ресавица;

·         АД 7. ЈУЛИ, Сириг;

·        АД ВОЈВОДИНА, Старчево;

·         АД ГРАНИЧАР, Гаково;

·        АД АГРОБАЧКА, Бач;

·        Друштво за производњу уља РАФИНЕРИЈА НАФТЕ АД БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА);

·         МАГНОХРОМ ДОО, Краљево;

·        АД ТЕРЕТНИ ТРАНСПОРТ БОР, Бор;

·         ПАРТИЗАНСКИ ПУТ ДОО, Београд;

·         АД ИНДУСТРИЈА ОБУЋЕ БЕОГРАД, Београд;

·         ИНДУСТРИЈА ЗА ПРЕРАДУ МАЈДАНПЕК ДОО, Мајданпек;

·         АД ФАБРИКА РЕЗНОГ АЛАТА, Чачак;

·        МАЈЕВИЦА ХОЛДИНГ АД, Бачка Паланка;

·         ППТ ДЕЛОВИ АД, Нови Пазар;

·        ППТ АРМАТУРЕ АД, Александровац;

·         ДУВАН АД, Љубовија;

·        ПУТЕВИ АД, Сремска Митровица;

·         ТЕХНОХЕМИЈА АД, Београд.


0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива