Измена бр. 1 Јавног позива за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације ППТ АРМАТУРЕ АД, АЛЕКСАНДРОВАЦ

09. јун. 2015.

На основу овлашћења из Јавног позива који је дана 27.05.2015. године објављен на интернет презентацији Агенције за приватизацију www.priv.rs и у дневном листу „Политика“, Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:


ИЗМЕНУ БРОЈ 1 JАВНОГ ПОЗИВА

за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације

ППТ АРМАТУРЕ АД, АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

Шифра поступка: JP 46/15

 

Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације ППТ АРМАТУРЕ АД, АЛЕКСАНДРОВАЦ (у даљем тексту: Јавни позив), који је објављен 27.05.2015. године у дневном листу „Политика“, мења се у делу који се односи на рок за откуп документације, подношење пријава за учешће и отварање главне коверте и коверте са ознаком „Подаци о понуђачу“ .


1.      У тачки 5. Јавног позива мења се став 1. и гласи:


„Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 31.07.2015. године до 15:00 часова по београдском времену.“


2.      У тачки 6. Јавног позива мења се став 5. и гласи:


„Откуп продајне документације траје од 01.07.2015. године до 24.07.2015. године (до 15:00 часова по београдском времену). Продајна документација ће бити доступна од 10.07.2015. године


3.      У тачки 9. Јавног позива мења се став 1. и гласи:


„Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се дана 05.08.2015. године у просторијама Агенције, на адреси: Теразије 23, 11000 Београд, на 8. спрату, сала 1 у 12:00 часова по београдском времену.“


4.      Сви остали подаци који се тичу Јавног позива остају не промењени.

 

5.      За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица, на српском или енглеском језику:


Агенција за приватизацију

Републике Србије

Теразије 23, 11000 Београд

Република Србија

Тел:   + 381 11 30 20 804

Факс: + 381 11 30 20 881

Милица Петровић

Вођа пројектног тима

е-mail: petrovicm@priv.rs

Сандра Чавић

Помоћник руководиоца пројекта

е-mail: scavic@priv.rs


6.      У случају потребе, Агенција задржава право да измени све или појединачне елементе из Јавног позива.

ППТ Арматуре ад
Акционарски фонд

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ АРМАТУРА ППТ АРМАТУРЕ АД АЛЕКСАНДРОВАЦ

Локација:

Александровац

Делатност:

Производња осталих делова и додатне опреме за моторна возила

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива