Измена бр. 1 Јавног позива за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО АГРОБАЧКА, БАЧ

09. јун. 2015.

На основу овлашћења из Јавног позива који је дана 27.05.2015. године објављен на интернет презентацији Агенције за приватизацију www.priv.rs и у дневном листу „Политика“ (у даљем тексту: Јавни позив), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:


ИЗМЕНУ БРОЈ 1 JАВНОГ ПОЗИВА

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО АГРОБАЧКА, БАЧ

МБ: 08155968

 

Шифра поступка: JP 41/15

 

 

Агенција обавештава сва заинтересована лица о изменама Јавног позива, шифра поступка: JP 41/15, на начин како следи:


1.      Мења се став 1. у тачки 4. Јавног позива и гласи:

 

„Почетна цена за Пакет акција који се нуди на продају износи 1.403.847,11 евра.“


2.      Мења се став 4. у тачки 6. Јавног позива и гласи:


„Захтев се подноси у периоду од 11.06.2015. године до 13.07.2015. године. Продајна документација биће доступна од 02.07.2015. године.“


3.      Све остале одредбе наведене у Јавном позиву остају непромењене.

 

4.      За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица, на српском или енглеском језику:


Агенција за приватизацију

Републике Србије

Теразије 23, 11000 Београд

Република Србија

Тел:   + 381 11 30 20 804

Факс: + 381 11 30 20 881

Андрија Васиљевић

Руководилац пројекта за приватизацију

е-mail: avasiljevic@priv.rs

Јелена Матовић

Помоћник руководиоца пројекта

е-mail: jmatovic@priv.rs

Агробачка АД
Стечај

Акционарско друштво Агробачка, Бач

Локација:

Бач

Делатност:

Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива