Саопштење Агенције за приватизацију у вези приватизације медија

09. јун. 2015.

Агенција за приватизацију, данас је дописом позвала све медије из члана 142. Закона о јавном информисању и медијима да најкасније до 19.јуна ове године доставе целокупну документацију за приватизацију, како би до 1. јула могао бити објављен јавни позив за продају капитала.
Агенција, у складу са изменама и допунама Закона о приватизацији тражи да медији доставе нови попис и процену фер тржишне вредности целокупне имовине, обавеза и капитала као и нову приватизациону документацију са стањем на дан 31. 12. 2014. године.
Медији се такодје позивају да Агенцији за приватизацију доставе на меморандуму друштва са потписом овлашћеног лица, спецификацију обавеза према државним повериоцима, са изводима отворених ставки (ИОС) или записницима  о утврдјеном потраживању са државним повериоцима а све на дан 31. 12. 2014. године.
Агенција за приватизацију подсећа да је чланом 142. став 7. Закона о јавном информисању и медијима прописано да се, уколико до 1. јула 2015. године не буде продат капитал издавача медија из става 1. истог члана, поступак продаје капитала се обуставља и капитал издавача се приватизује преносом акција запосленима без накнаде.
У случају да запослени не прихвате пренос бесплатних акција, медиј престаје да постоји и брише се из Регистра медија, а одлуку о промени делатности издавача или укидању издавача доноси оснивач издавача.

ЗГОП АД
Акционарски фонд

Привредно друштво за грађење, ремонт и одржавање пруга ЗГОП АД, НОВИ САД

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Изградња железничких пруга и подземних железница

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива