ИПЦ КУЛА ДОО

Локација:

Кула

Делатност:

Издавање новина

Статус:

Продато

Компанија Интернационал ЦГ - MK Mountain resort Kopaonik

Локација:

Београд

Делатност:

Хотели и сличан смештај

Статус:

КРУШИК-ПЛАСТИКА АД

Локација:

Осечина

Делатност:

Производња осталих производа од пластике

Статус:

Продато

Недељне новине а.д.

Локација:

Бачка Паланка

Делатност:

Издавање новина

Статус:

Продато

НИШ - ЕКСПРЕС

Локација:

Ниш

Делатност:

Остали превоз путника у копненом ...

Статус:

НИШКА ТЕЛЕВИЗИЈА ЈП

Локација:

Ниш

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског ...

Статус:

Продато

Нови пут јп / Kopernikus Radio Televizija Jagodina doo Jagodina

Локација:

Јагодина

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског ...

Статус:

Продато

ПКБ Корпорација Београд / Агроиндустријска Корпорација Београд /АIK BEOGRAD AD PADINSKA SKELA

Локација:

Падинска Скела

Делатност:

Узгој музних крава

Статус:

Продата имовина
3 4 5 6 7 8 9 10 11
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива