ИЗМЕНA БР. 1 ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ КРУШИК-ПЛАСТИКА АД, ОСЕЧИНА

29. мај. 2015.

На основу овлашћења из Јавног позива који је дана 07.05.2015. године објављен на интернет презентацији Агенције за приватизацију www.priv.rs и у дневном листу «Политика» (у даљем тексту: Јавни позив), Агенција за приватизацију објављује:

 

ИЗМЕНУ БР. 1 ЈАВНОГ ПОЗИВА

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

КРУШИК-ПЛАСТИКА АД, ОСЕЧИНА

МБ: 07219792

 

Шифра поступка: JP 17/15

 

Агенција за приватизацију обавештава све заинтересоване о изменама Јавног позива за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје 167.694 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број RSKRPLE72016, у власништву Агенције за приватизацију и Акционарског фонда а.д. Београд, што представља 93,96306% укупног капитала Субјекта приватизације, на начин како следи:


1.       Мењају се рокови тако да гласе:

Рок за достављање писаног захтева за откуп продајне документације је 24.07.2015. године до 15:00 часова по локалном времену.

Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у поступку најкасније до 31.07.2015. године, до 15:00 часова по локалном времену.

Отварање Главног коверта и коверта са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се дана 04.08.2015. године, у 12:00 часова, у просторијама Агенције за приватизацију, на адреси: Теразије 23, 11000 Београд, на 3. спрату, канцеларија бр. 301.


2.       Сви остали подаци који се тичу Јавног позива остају непромењени и доступни су на интернет адреси:                   www.priv.rs/privatizacija/11151/krusik.shtml


3.       За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу контактирати доле наведено лице, на српском или енглеском језику:


Драгана Пузић

Вођа пројектног тима

тел: +381 11 30 20 804

факс: +381 11 30 20 881

E-mail: dpuzic@priv.rs

КРУШИК-ПЛАСТИКА АД
Акционарски фонд

Крушик Пластика ад Осечина

Локација:

Осечина

Делатност:

Производња осталих производа од пластике

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива