Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације ППТ АРМАТУРЕ АД, АЛЕКСАНДРОВАЦ

27. мај. 2015.

Шифра поступка: JP 46/15

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“ бр. 83/2014), члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“ бр. 122/2014), Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) објављује:


JАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

ППТ АРМАТУРЕ АД, АЛЕКСАНДРОВАЦ

МБ: 07624000

 

Шифра поступка: JP 46/15

 

Агенција позива сва домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица заинтересованих за учешће у поступку приватизације субјекта приватизације ППТ АРМАТУРЕ АД, АЛЕКСАНДРОВАЦ, МБ: 07624000 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом: продаје капитала субјекта приватизације, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за избор најповољнијег понуђача (у даљем тексту: Пријава).


1.      Квалификациони услови за учешће у Поступку


Право учешћа у поступку имају домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица која испуњавају следећи услов:


-        Да се баве најмање десет година развојем, производњом и продајом прецизних арматура за металне цевне водове за флуид под притиском.

 

Ако је заинтересовани купац конзорцијум физичких и/или правних лица, неопходно је да испуњава следећи услов:


-        Да се најмање један члан, или више чланова конзорцијума са укупним учешћем од најмање 51%, бави најмање десет година развојем, производњом и продајом прецизних арматура за металне цевне водове за флуид под притиском, или да има најмање десет година радног искуства у развоју, производњи и продаји прецизних арматура за металне цевне водове за флуид под притиском


2.      Подаци о Субјекту приватизације


Пословно име:

Предузеће за производњу и промет арматура ППТ АРМАТУРЕ АД, АЛЕКСАНДРОВАЦ

Седиште:

Крушевачка 30

Матични број:

07624000

Делатност:

Производња осталих делова и додатне опреме за моторна возила

Структура капитала (ЦРХоВ):

98,05340% друштвеног капитала (који није исказан у акцијама) и 1,9466% акцијског капитала. Акцијски капитал исказан је као 11.573 акција CFI код ESVUFR ознаке ISIN број RSARALE71870

Вредност капитала (АПР):

Уписани новчани капитал

273.481.500 РСД

Уплаћени новчани капитал

273.481.500 РСД 29.06.2006


3.      Опис и вредност предметa продаје


Предмет продаје је 70% друштвеног капитала, (који није исказан у акцијама), што чини 68,63738% укупно регистрованог капитала Друштва.


Влада Републике Србије донела је Закључак 05 Број: 023-4445/2015 од 23.04.2015. године. године, којим су државни повериоци дужни да Субјекту приватизације отпишу дуг са стањем на дан 31.12.2013. године, ако се у поступку приватизације прода капитал Субјекта приватизације.


4.      Почетна цена предмета продаје


Почетна цена за капитал који се нуди на продају износи 2.270.695,92 евра.


Депозит купца се урачунава у продајну цену.


Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан плаћања).


Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.


преузмите Јавни позив у целости
ППТ Арматуре ад
Акционарски фонд

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ АРМАТУРА ППТ АРМАТУРЕ АД АЛЕКСАНДРОВАЦ

Локација:

Александровац

Делатност:

Производња осталих делова и додатне опреме за моторна возила

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива