Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације АД ИНДУСТРИЈА ОБУЋЕ БЕОГРАД БЕОГРАД

27. мај. 2015.

Шифра поступка: JP 48/15


На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, број 83/2014), члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, број 122/2014), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:


JАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

 АД „ИНДУСТРИЈА ОБУЋЕ БЕОГРАД“ БЕОГРАД

МБ: 07031637

 

Шифра поступка: JP 48/15

 

Агенција позива сва домаћа и страна физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица заинтересованих за учешће у поступку приватизације субјекта приватизације АД „ИНДУСТРИЈА ОБУЋЕ БЕОГРАД“ БЕОГРАД, МБ: 07031637 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом: продаје капитала Субјекта приватизације, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за избор најповољнијег понуђача (у даљем тексту: Пријава).


1.      Квалификациони услови за учешће у Поступку


Право на учешће у Поступку имају домаћа и страна физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица.


2.      Подаци о Субјекту приватизације


Пословно име:

АД „ИНДУСТРИЈА ОБУЋЕ БЕОГРАД“ БЕОГРАД

Матични број:

07031637

Структура капитала (ЦРХоВ):

- Друштвени капитал који није исказан у акцијама (неноминовани капитал) 97,87045%

- Остали акционари: 59.011 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број: RSIOBGE09613, што представља 2.12955 % укупног капитала

Вредност капитала:

Уписани новчани капитал

5.147.592,48 EUR

Уплаћени новчани капитал

5.147.592,48 EUR 30.11.20043.      Опис и вредност предметa продаје


Предмет продаје чини 70% друштвеног капитала, што представља 68,509315% укупног капитала Субјекта приватизације.


Влада РС је 14.05.2015. године донела Закључак 05 Број: 023-5096/2015 којим су државни повериоци дужни да Субјекту приватизације Индустрија обуће ад Београд отпишу дуг са стањем на дан 31.12.2013. године, ако се у поступку приватизације прода капитал Субјекта приватизације.


4.      Почетна цена предмета продаје


Почетна цена предмета продаје који се нуди на продају износи 3.433.934,70 ЕУР.


Депозит купца се урачунава у продајну цену.


Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан плаћања).


Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.


преузмите Јавни позив у целости
Индустрија обуће Београд ад, Београд / Београдска обућа УНО
Акционарски фонд

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИНДУСТРИЈА ОБУЋЕ БЕОГРАД БЕОГРАД (ВОЖДОВАЦ)

Локација:

Београд

Делатност:

Производња обуће

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива