Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације ДУВАН АД, ЉУБОВИЈА

27. мај. 2015.

Шифра поступка: JP 40/15

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“ бр. 83/2014), члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“ бр. 122/2014), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:


JАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

ДУВАН АД, ЉУБОВИЈА МБ: 07116209

 

Шифра поступка: JP 40/15

 

Агенција позива сва домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица заинтересованих за учешће у поступку приватизације субјекта приватизације ДУВАН АД, ЉУБОВИЈА, МБ: 07116209 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом: ПРОДАЈА КАПИТАЛА субјекта приватизације, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за избор најповољнијег понуђача (у даљем тексту: Пријава).


1.      Квалификациони услови за учешће у Поступку


Право на учешће у Поступку имају домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица


2.      Подаци о Субјекту приватизације


Према подацима из Регистра привредних субјеката који се води при Агенцији за привредне регистре, у приложеној табели дати су основни подаци Субјекта приватизације.


Пословно име:

ДУВАН Акционарско друштво за производњу и прераду дувана, Љубовија

Седиште:

Зворнички пут бб

Матични број:

07116209

Делатност:

Производња дуванских производа

Структура капитала(ЦРХоВ):

Укупан регистровани капитал Субјекта приватизације је акцијски и издат је у оквиру једне емисије акција CFI код ESVUFR ознаке ISIN број RSDVLJE53206 са укупно 11.773 акција, од чега је:

-          6.450 акција или 54.78638% капитала у власништву Акционарског фонда ад, Београд;

-          1.177 акција или 9.99745% капитала у власништву Републичког фонда за ПИО и

-          4.146 акција или 35.21617% капитала у власништву осталих акционара

Вредност капитала:

Уписани новчани капитал

2.328.514,68 ЕУР

Уплаћени новчани капитал

2.328.514,68 ЕУР 15.05.2002.


3.      Опис и вредност предметa продаје


Предмет продаје чини Пакет акција састављен од 7.627 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број: RSDVLJE53206, што представља 64,78383% % укупног капитала Субјекта приватизације, који се састоји од:

-          6.450 акција у власништву Акционарског фонда ад, Београд, ознаке CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број; RSDVLJE53206,  што представља 54,78638% укупног капитала Субјекта приватизације и

-          1.177 акција у власништву Републичког фонда за ПИО ознаке CFI код ESVUFR; ISIN број: RSDVLJE53206, што представља 9.99745% укупног капитала Субјекта приватизације.


4.      Почетна цена предмета продаје


Почетна цена за Пакет акција који се нуди на продају износи 1.347.640,00 евра.


Депозит купца се урачунава у продајну цену.


Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан плаћања).


Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.


преузмите Јавни позив у целости
Дуван ад
Акционарски фонд

ДУВАН АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРЕРАДУ ДУВАНА, ЉУБОВИЈА

Локација:

Љубовија

Делатност:

Производња дуванских производа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива