Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације ДОО „ПОРЕЧЈЕ" ВУЧЈЕ

27. мај. 2015.

Шифра поступка: JP 43/15

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, број 83/2014), члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, број 122/2014), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:


JАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

 ПОРЕЧЈЕ ДОО ВУЧЈЕ

МБ: 07196245

 

Шифра поступка: JP 43/15

 

 

Агенција позива сва домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица заинтересованих за учешће у поступку приватизације субјекта приватизације „ПОРЕЧЈЕ“ ДОО ВУЧЈЕ, МБ: 07196245 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом: продаја капитала субјекта приватизације, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за избор најповољнијег понуђача (у даљем тексту: Пријава).


1.      Квалификациони услови за учешће у Поступку


Право на учешће у Поступку имају домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица.


2.      Подаци о Субјекту приватизације

 

Према подацима из Регистра привредних субјеката који се води при Агенцији за привредне регистре, у приложеној табели дати су основни подаци Субјекта приватизације.


Пословно име:

„ПОРЕЧЈЕ“ ДОО ВУЧЈЕ

Матични број:

07196245

Чланови/Сувласници (АПР):

Агенција за приватизацију: удео 100%

Вредност капитала (АПР):

Уписани новчани капитал

652.776.130,52 РСД

Уплаћени новчани капитал

652.776.130,52 RSD 30.11.2004

Зависна друштва:

1. Поречје-Пром доо Вучје

2. Porečje-Тrade доо Београд


3.      Опис и вредност предметa продаје


Предмет продаје је 100% капитала Субјекта приватизације, у власништву Агенције.

.


4.      Почетна цена предмета продаје


Почетна цена предмета који се нуди на продају износи 7.842.424,89 ЕУР.


Депозит купца се урачунава у продајну цену.


Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан плаћања).


Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.


преузмите Јавни позив у целости
ПОРЕЧЈЕ ДОО
Стечај

Друштво за пољопривредну производњу и прераду Поречје ДОО Вучје

Локација:

Вучје

Делатност:

Гајење осталог дрвенастог, жбунастог и језграстог воћа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива