Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације ПУТЕВИ АД, СРЕМСКА МИТРОВИЦА

27. мај. 2015.

Шифра поступка: JP 39/15

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“ бр. 83/2014), члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“ бр. 122/2014), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:


JАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

­ПУТЕВИ АД, СРЕМСКА МИТРОВИЦА

МБ: 08234787

 

Шифра поступка: JP 39/15

 

Агенција позива сва домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица заинтересованих за учешће у поступку приватизације субјекта приватизације ПУТЕВИ АД, СРЕМСКА МИТРОВИЦА, МБ: 08234787 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом: ПРОДАЈА КАПИТАЛА субјекта приватизације, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за избор најповољнијег понуђача (у даљем тексту: Пријава).


1.      Квалификациони услови за учешће у Поступку


Право на учешће у Поступку имају домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица


2.      Подаци о Субјекту приватизације


Према подацима из Регистра привредних субјеката који се води при Агенцији за привредне регистре, у приложеној табели дати су основни подаци Субјекта приватизације.


Пословно име:

ПУТЕВИ Акционарско друштво за изградњу и одржавање саобраћајница, Сремска Митровица

Седиште:

Стари шор 114

Матични број:

08234787

Делатност:

Изградња путева и аутопутева

Структура капитала(ЦРХоВ):

Укупан регистровани капитал Субјекта приватизације је акцијски и издат је у оквиру једне емисије акција CFI код ESVUFR ознаке ISIN број RSPTSME01236 са укупно 167.369 акција, од чега је:

-          134.029 акција или 79,79104% капитала у власништву Агенције за приватизацију и

-          33.946 акција или 20.20896% капитала у власништву осталих акционара.

Основни капитал (АПР):

Уписани новчани капитал

678.566,11 ЕУР

322.090,99 ЕУР


Уплаћени новчани капитал

322.090,99 ЕУР 16.09.2009.

678.566,11 ЕУР 31.12.2007.


3.      Опис и вредност предметa продаје


Предмет продаје чини Пакет акција састављен од 134.029 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број: RSPTSME01236 , у власништву Агенције за приватизацију, што представља 79,79104% укупног капитала Субјекта приватизације.


4.      Почетна цена предмета продаје


Почетна цена за Пакет акција који се нуди на продају износи 968.087,00  евра.


Депозит купца се урачунава у продајну цену.


Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан плаћања).


Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.

преузмите Јавни позив у целости
ПУТЕВИ АД
Стечај

Путеви ад Сремска Митровица

Локација:

Сремска Митровица

Делатност:

Изградња путева и аутопутева

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива