Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје имовине субјекта приватизације МАГНОХРОМ ДОО КРАЉЕВО

27. мај. 2015.

Шифра поступка: JP 36/15


На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, број 83/2014) и члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, број 122/2014), Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) објављује:


ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ ИМОВИНЕ СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

МАГНОХРОМ ДОО КРАЉЕВО

МБ: 07195508

 

Шифра продаје: JP 36/15

 

Агенција позива сва заинтересована лица за учешће у поступку приватизације субјекта приватизације Магнохром доо Краљево, МБ: 07195508 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом продаје имовине, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за учешће у Поступку (у даљем тексту: Пријава).


1.      Квалификациони услови за учешће у Поступку


Право на учешће у Поступку имају домаћа и страна правна лица, као и конзорцијум лица, која испуњавају следеће услове:


-            да се он или његово повезано лице бави производњом ватросталних материјала и/или металургијом најмање три последње пословне године у континуитету и/или да он или његово повезано лице поседује сопствену рударску производњу; и

-            да је он или његов оснивач, остварио пословни приход од најмање 20.000.000,00 евра (двадесетмилиона евра) у последњој пословној години, самостално или на консолидованом нивоу.

 

Ако је заинтересовано лице матично привредно друштво, искуство у наведеној делатности и висину пословних прихода у последњој пословној години може доказивати преко зависних друштава над којима има контролу.


2.      Подаци о Субјекту приватизације


Пословно име:

Магнохром доо Краљево

Седиште:

Доситејева 314, Краљево

Матични број:

07195508

Назив делатности:

Производња ватросталних производа

Структура капитала:

Агенција за приватизацију 100%

Основни капитал:

Уписани новчани капитал

41.075 РСД

Уписани неновчани капитал

11.274.093.702,72 РСД

Уплаћени новчани капитал

41.075 РСД 23.08.2006

Унети неновчани капитал

11.274.093.702,72 РСД 01.01.2002


3.      Предмет продаје и пренос одобрења за експлоатацију


Предмет продаје је покретна и непокретна имовина имовинске целине Фабрика ватросталних материјала у својини Субјекта приватизације. Детаљни опис непокретне и покретне имовине која се нуди на продају дати су у оквиру Продајне документације.


Пренос одобрења за експлоатацију резерви минералних сировина биће спроведен у складу са чланом 10. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Сл. гласник РС“, број 88/2011).


Према извештају овлашћеног проценитеља, процењена тржишна вредност имовине која је предмет продаје са стањем на дан 31.12.2013. године износи: 10.512.493 евра.


4.      Почетна цена предмета продаје


Почетна цена за продају имовине која се нуди на продају износи: 10.512.493 евра.


Депозит купца се урачунава у продајну цену.


Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан плаћања).


Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.


преузмите Јавни позив у целости
Магнохром доо
Стечај

Магнохром доо Краљево

Локација:

Краљево

Делатност:

Производња ватросталних производа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива