Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО АГРОБАЧКА, БАЧ

27. мај. 2015.

Шифра поступка: JP 41/15


На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“ број 83/2014), члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“ број 122/2014), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:


JАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

­­АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „АГРОБАЧКА“, БАЧ

МБ: 08155968

 

Шифра поступка: JP 41/15

 

Агенција позива сва заинтересована лица за учешће у поступку приватизације субјекта приватизације Акционарско друштво „Агробачка“, Бач МБ: 08155968 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом: ПРОДАЈА КАПИТАЛА, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за учешће у Поступку (у даљем тексту: Пријава).


1.      Квалификациони услови за учешће у Поступку


Право на учешће у Поступку имају домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица.


2.      Подаци о Субјекту приватизације


Пословно име:

Акционарско друштво „Агробачка“, Бач

Седиште:

Бачка 3, Бач

Матични број:

08155968

Назив делатности:

Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака


Структура капитала (ЦРХоВ):

Агенција за приватизацију             72,52258% (244.375 акција)

Акционарски фонд АД Београд      1,95481%     (6.587 акција)

Остали акционари:                         25,52261%   (86.002 акција)

Укупно                                                       100% (336.964 акција)

Основни капитал (АПР):

Уписани новчани капитал: 3.609.695,91 ЕУР

Уписани неновчани капитал: 356.016,08 ЕУР

Уплаћени новчани капитал: 3.609.695,91 ЕУР 31.12.2005

Унети неновчани капитал: 356.016,08 ЕУР 23.06.2008


3.      Опис и вредност предмета продаје


Предмет продаје чини Пакет акција састављен од 250.962 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број: RSABACE25788 што представља 74,47739% укупног капитала Субјекта приватизације, који се састоји од:


-          244.375 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број: RSABACE25788, у власништву Агенције за приватизацију, што представља 72,52258% укупног капитала Субјекта приватизације и

-          6.587 акција у власништву Акционарског фонда АД Београд ознаке CFI код ESVUFR; ISIN број: RSABACE25788што представља 1,95481% укупног капитала Субјекта приватизације.


Према извештају овлашћеног проценитеља, укупна процењена вредност капитала који је предмет продаје, на дан 31.12.2013. године, износи: 1.403.847,11 евра.


Влада Републике Србије донела је Закључак 05 Број: 023-4104/2015 од 16.04.2015. године, којим су државни повериоци дужни да Субјекту приватизације отпишу дуг са стањем на дан 31.12.2013. године, ако се у поступку приватизације прода капитал Субјекта приватизације.


4.      Почетна цена


Почетна цена износи 100% процењене вредности капитала са стањем на дан 31.12.2013. године, који се нуди на продају, односно 1.403.847,11 евра.


Депозит купца се урачунава у продајну цену.


Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан плаћања).


Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.


преузмите Јавни позив у целости
Агробачка АД
Стечај

Акционарско друштво Агробачка, Бач

Локација:

Бач

Делатност:

Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива