Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ ДОЛОВО, ДОЛОВО

27. мај. 2015.

Шифра поступка: JP 34/15


На основу члана 26. Закона о приватизацији (''Сл. гласник РС'', број 83/2014), члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (''Сл. гласник РС'', број 122/2014), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:


JАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

­­АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ ''ДОЛОВО'', ДОЛОВО

МБ: 08047685

 

Шифра поступка: JP 34/15

 

Агенција позива сва заинтересована лица за учешће у поступку приватизације субјекта приватизације ­­Акционарско друштво за пољопривредну производњу „ДОЛОВО'', ДОЛОВО, МБ: 08047685 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом: продаја капитала, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за учешће у Поступку (у даљем тексту: Пријава).


1.      Квалификациони услови за учешће у Поступку


Право на учешће у Поступку имају домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица.


2.      Подаци о Субјекту приватизације


Пословно име:

­­Акционарско друштво за пољопривредну производњу „Долово“

Матични број:

08047685

Седиште:

Краља Петра I 1, Долово

Назив делатности:

Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака

Структура капитала (ЦРХоВ):

Агенција за приватизацију РС         71,24697% (299.290 акција)

Акционарски фонд АД, Београд       12,06573% (50.685 акција)

Остали акционари                             16,68730% (70.099 акција) 

Укупно:                                              100%          (420.074 акција)

Вредност капитала (АПР):

Уписани новчани капитал

5.096.354,43 ЕУР

Уписани неновчани капитал

190.077,90 ЕУР

Уплаћени новчани капитал

5.096.354,43 ЕУР 31.12.2006.

Унети неновчани капитал

190.077,90 ЕУР 09.02.2009.


3.      Опис и вредност предметa продаје


Предмет продаје чини Пакет акција састављен од 349.975 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број: RSDOLOE52955, што представља 83,3127% укупног капитала Субјекта приватизације, који се састоји од:

-         299.290 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број: RSDOLOE52955, у власништву Агенције за приватизацију, што представља 71,24697% укупног капитала Субјекта приватизације и

-         50.685 акција у власништву Акционарског фонда АД, Београд ознаке CFI код ESVUFR; ISIN број: RSDOLOE52955, што представља 12,06573% укупног капитала Субјекта приватизације.


Према извештају овлашћеног проценитеља, укупна процењена вредност капитала који је предмет продаје, на дан 31.12.2013. године, износи: 1.469.551,88 евра.


4.      Почетна цена


Почетна цена износи 100% процењене вредности капитала са стањем на дан 31.12.2013. године, који се нуди на продају, односно 1.469.551,88 евра.


Депозит купца се урачунава у продајну цену.


Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан плаћања).


Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.


преузмите Јавни позив у целости
ДОЛОВО АД
Стечај

Долово ад Долово

Локација:

Долово

Делатност:

Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива