Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ УЉА РАФИНЕРИЈА НАФТЕ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА)

27. мај. 2015.

Шифра поступка: JP 32/15


На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, број 83/2014) и члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, број 122/2014), Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) објављује:


JАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ УЉА РАФИНЕРИЈА НАФТЕ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА)

МБ: 20047844

 

Шифра поступка: JP 32/15

 

Агенција позива сва заинтересована лица за учешће у поступку приватизације Друштва за производњу уља Рафинерија нафте акционарско друштво Београд (Палилула), МБ: 20047844 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом продаје капитала, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за учешће у Поступку (у даљем тексту: Пријава).


1.      Квалификациони услови за учешће у Поступку


Право на учешће у Поступку имају домаћа и страна правна лица, као и конзорцијум лица, која испуњавају следеће услове:


-            Да се бави производњом и/или прометом деривата нафте најмање 2 последње пословне године у континуитету, и

-            Да је он или његов оснивач, остварио пословни приход од најмање 5.000.000,00 евра (словима: петмилиона евра) у последњој пословној години, самостално или на консолидованом нивоу.

 

Ако је заинтересовано лице матично привредно друштво, искуство у наведеној делатности и висину пословних прихода у последњој пословној години може доказивати преко зависних друштава над којима има контролу.


2.      Подаци о Субјекту приватизације


Пословно име:

Друштво за производњу уља Рафинерија нафте акционарско друштво Београд (Палилула)

Седиште:

Панчевачки Пут 83, Београд-Палилула

Матични број:

20047844

Назив делатности:

Производња деривата нафте

Структура капитала (ЦРХоВ):

Агенција за приватизацију 100%

Основни капитал (АПР):

Уписани новчани капитал

753.213.489,3 РСД

Уписани неновчани капитал

881.727.510,7 РСД

Уплаћени новчани капитал

753.213.489,3 РСД 14.02.2008

Унети неновчани капитал

881.727.510,7 РСД 14.02.2008


3.      Опис и вредност предметa продаје


Предмет продаје чини Пакет акција састављен од 1.634.941 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број: RSRFNBE84579, у власништву Агенције за приватизацију, што представља 100% укупног капитала Субјекта приватизације.


Према извештају овлашћеног проценитеља, укупна процењена вредност капитала који је предмет продаје, на дан 31.12.2013. године, износи: 5.270.637,92 евра.


4.      Почетна цена предмета продаје


Почетна цена износи 100% процењене вредности капитала Субјекта приватизације на дан 31.12.2013. године, који се нуди на продају, односно 5.270.637,92 евра.


Депозит купца се урачунава у продајну цену.


Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан плаћања).


Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.


преузмите Јавни позив у целости
Рафинерија нафте ад
Контрола

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ УЉА РАФИНЕРИЈА НАФТЕ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА)

Локација:

Београд

Делатност:

Производња деривата нафте

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива