Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације ППТ ДЕЛОВИ АД, НОВИ ПАЗАР

26. мај. 2015.

Шифра поступка: JP 24/15

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“ бр. 83/2014), члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“ бр. 122/2014), Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) објављује:
 
JАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ
ППТ ДЕЛОВИАД, НОВИ ПАЗАР
МБ: 07623933
 
Шифра поступка: JP 24/15
 
Агенција позива сва домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица заинтересованих за учешће у поступку приватизације субјекта приватизације ППТ ДЕЛОВИАД, НОВИ ПАЗАР, МБ: 07623933 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом: продаје капитала субјекта приватизације, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за избор најповољнијег понуђача (у даљем тексту: Пријава).
 
  1. Квалификациони услови за учешће у Поступку
 
Право учешћа у поступку имају домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица, која послују у делатности метало-прерађивачке индустрије
 
  1. Подаци о Субјекту приватизације
 

Пословно име:
ППТ ДЕЛОВИАД, НОВИ ПАЗАР
Матични број:
07623933
Структура капитала (ЦРХоВ):
98,80609% друштвеног капитала и 1,19391% акцијског капитала у власништву Холдинг компаније Прва петолетка АД Трстеник.
Вредност капитала (АПР):
Уписани новчани капитал
52.726.000 RSD
Уплаћени новчани капитал
52.726.000 RSD 07.09.2006

 
  1. Опис и вредност предметa продаје
 
-       70% друштвеног капитала, што чини 69,16426% укупног капитала Друштва.
 
Према извештају овлашћеног проценитеља, укупна процењена вредност капитала који је предмет продаје, на дан 31.12.2013. године, износи: 2.139.474 евра.
 
Влада Републике Србије донела је Закључак 05 Број: 023-4444/2015 од 23.04.2015. године, којим су државни повериоци дужни да Субјекту приватизације отпишу дуг са стањем на дан 31.12.2013. године, ако се у поступку приватизације прода капитал Субјекта приватизације.
 
  1. Почетна цена предмета продаје
 
Почетна цена за продају предмета продаје износи 100% процењене вредности капитала са стањем на дан 31.12.2013. године, односно 2.139.474 евра.
 
Депозит купца се урачунава у продајну цену.
 
Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан плаћања).
 
Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.
 
преузмите Јавни позив у целости
ППТ Делови ад
Стечај

ППТ Делови ад Нови Пазар

Локација:

Нови Пазар

Делатност:

Производња осталих делова и додатне опреме за моторна возила

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива