Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „ВОЈВОДИНА", СТАРЧЕВО

26. мај. 2015.

Шифра поступка: JP 22/15

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, број 83/2014), члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, број 122/2014), Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) објављује:
 
JАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ
­­АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „ВОЈВОДИНА“, СТАРЧЕВО
МБ: 08047740
 
Шифра поступка: JP 22/15
 
Агенција позива сва заинтересована лица за учешће у поступку приватизације субјекта приватизације Акционарско друштво „Војводина“, Старчево МБ: 08047740 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом: ПРОДАЈА КАПИТАЛА, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за учешће у Поступку (у даљем тексту: Пријава).
 
  1. Квалификациони услови за учешће у Поступку
 
Право на учешће у Поступку имају домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица.
 
  1. Подаци о Субјекту приватизације
 

Пословно име:
Пољопривредно друштво „Војводина“, Старчево
Седиште:
Панчевачки пут 10, Старчево
Матични број:
08047740
Назив делатности:
Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака
 
Структура капитала (ЦРХоВ):
Агенција за приватизацију             72,64766% (198.100 акција)
Акционарски фонд АД, Београд      0,12212%         333 акција)
Остали акционари:                         27,23022%   (74.253 акција)
Укупно                         100% (272.686 акција)
Основни капитал (АПР):
Уписани новчани капитал
2.907.824,56 ЕУР
302.299,50 ЕУР
Уплаћени новчани капитал
2.907.824,56 ЕУР 31.12.2005.
302.299,50 ЕУР 18.06.2008.

 
  1. Опис и вредност предмета продаје
 
Предмет продаје чиниПакет акција састављен од 198.433 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број:RSVOJDE49786што представља 72,76978% укупног капитала Субјекта приватизације, који се састоји од:
 
-       198.100 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број:RSVOJDE49786, у власништву Агенције за приватизацију, што представља 72,64766% укупног капитала Субјекта приватизације и
-       333 акција у власништву Акционарског фонда АД, Београд ознаке CFI код ESVUFR; ISIN број:RSVOJDE49786 што представља 0,12212% укупног капитала Субјекта приватизације.
 
Према извештају овлашћеног проценитеља, укупна процењена вредност капитала који је предмет продаје, на дан 31.12.2013. године, износи: 1.373.430,55 евра.
 
Влада Републике Србије донела је Закључак 05 Број: 023-4430/2015 од 23.04.2015. године, којим су државни повериоци дужни да Субјекту приватизације отпишу дуг са стањем на дан 31.12.2013. године, ако се у поступку приватизације прода капитал Субјекта приватизације.
 
  1. Почетна цена
 
Почетна ценаизноси 100% процењене вредности капитала са стањем на дан 31.12.2013. године, који се нуди на продају, односно1.373.430,55 евра.
 
Депозит купца се урачунава у продајну цену.
 
Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан плаћања).
 
Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.
преузмите Јавни позив у целости
Војводина АД
Стечај

Акционарско друштво Војводина, Старчево

Локација:

Старчево

Делатност:

Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива