Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО НЕУЗИНА

26. мај. 2015.

Шифра поступка: JP 27/15

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, број 83/2014), члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, број 122/2014), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:


JАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

­­ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО НЕУЗИНА

МБ: 08057745

 

Шифра поступка: JP 27/15

 

Агенција позива сва домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица заинтересованих за учешће у поступку приватизације субјекта приватизације Акционарско друштво за пољопривредну производњу Братство јединство Неузина, МБ: 08057745 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом: продаја капитала субјекта приватизације, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за избор најповољнијег понуђача (у даљем тексту: Пријава).


1.      Квалификациони услови за учешће у Поступку


Право на учешће у Поступку имају домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица


2.      Подаци о Субјекту приватизације

 


Пословно име:

Акционарско друштво за пољопривредну производњу Братство јединство Неузина

Матични број:

08057745

Структура капитала (ЦРХоВ):

Укупан регистровани капитал Субјекта приватизације је акцијски и издат је у оквиру једне емисије акција CFI код ESVUFR ознаке ISIN број RSBJNEE09469, са укупно 70.249 акција, од чега је 52.000 акција или 74,02241% капитала у власништву Агенције за приватизацију РС, 197 акција или 0,28043% капитала у власништву Акционарског фонда ад Београд, и 18.052 акције или 25,69716% капитала у власништву осталих акционара.

Вредност капитала (АПР):

Уписани новчани капитал

771.109,84 ЕУР

Уписани неновчани капитал

108.334,51 ЕУР

Уплаћени новчани капитал

771.109,84 ЕУР 31.12.2004.

Унети неновчани капитал

108.334,51 ЕУР  29.03.2006.


 


3.      Опис и вредност предметa продаје

 

Предмет продаје чини Пакет акција састављен од 52.197 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број: RSBJNEE09469, што представља 74,30284% укупног капитала Субјекта приватизације, који се састоји од:

-          52.000 акције CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број: RSBJNEE09469, у власништву Агенције за приватизацију, што представља 74,02241% укупног капитала Субјекта приватизације и

-          197 акција у власништву Акционарског фонда ад Београд ознаке CFI код ESVUFR; ISIN број: RSBJNEE09469, што представља 0,28043% укупног капитала Субјекта приватизације.


Према извештају овлашћеног проценитеља, укупна процењена вредност капитала који је предмет продаје, са стањем на дан 31.12.2013. године, износи: 3.365.920,88 ЕУР.


4.      Почетна цена


Почетна цена за продају предмета продаје износи 100% процењене вредности капитала, односно 3.365.920,88 ЕУР.


Депозит купца се урачунава у продајну цену.


Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан плаћања).


Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.

преузмите Јавни позив у целости
БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО АД
Стечај

АКЦИНАРСКО ДРУСТВО ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО НЕУЗИНА

Локација:

Неузина

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива