Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН АД, Аранђеловац

26. мај. 2015.

Шифра поступка: JP 20/15

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, број 83/2014), члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, број 122/2014), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:


JАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

­­АД ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН АРАНЂЕЛОВАЦ

МБ: 07114141

 

Шифра поступка: JP 20/15

 

 

Агенција позива сва домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица заинтересованих за учешће у поступку приватизације субјекта приватизације АД „ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН“ АРАНЂЕЛОВАЦ, МБ: 07114141 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом: продаја капитала субјекта приватизације, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за избор најповољнијег понуђача (у даљем тексту: Пријава).


1.      Квалификациони услови за учешће у Поступку


Право на учешће у Поступку имају домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица.


2.      Подаци о Субјекту приватизације


Пословно име:

АД „ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН“ АРАНЂЕЛОВАЦ

Матични број:

07114141

Структура капитала (ЦРХоВ):

Укупан регистровани капитал Субјекта приватизације је акцијски и издат је у оквиру једне емисије акција CFI код ESVUFR ознаке ISIN број RSELEKE38514, са укупно 133.098 акција, од чега је 132.085 акција, или 99,23891% капитала у власништву Агенције за приватизацију РС, и 1.013 акција или 0,76109% капитала у власништву осталих акционара.

Вредност капитала (АПР):

Уписани новчани капитал

43.304.480 РСД

7.788.332,87 ЕУР

Уписани неновчани капитал

300.000 ЕУР

Уплаћени новчани капитал

7.788.332,87 ЕУР 31.12.2005.

43.304.480 РСД 13.02.2012.

Унети неновчани капитал

300.000 ЕУР 21.06.2010.3.      Опис и вредност предметa продаје


Предмет продаје чини Пакет акција састављен од 132.085 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број: RSELEKE38514, у власништву Агенције за приватизацију што представља 99,23891% укупног капитала Субјекта приватизације.


Према извештају овлашћеног проценитеља, укупна процењена вредност капитала који је предмет продаје, на дан 31.12.2013. године, износи: 173.191,73 ЕУР.


Влада Републике Србије донела је Закључак 05 Број: 023-4114/2015 од 16.04.2015. године, којим су државни повериоци дужни да Субјекту приватизације отпишу дуг са стањем на дан 31.12.2013. године, ако се у поступку приватизације прода капитал Субјекта приватизације.


4.      Почетна цена


Почетна цена за продају предмета продаје износи 100% процењене вредности капитала са стањем на дан 31.12.2013. године, односно 173.191,73 ЕУР.


Депозит купца се урачунава у продајну цену.


Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан плаћања).


Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.


преузмите Јавни позив у целости
ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН АД у стечају
Стечај

АД ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН БЕОГРАД

Локација:

Београд

Делатност:

Производња изолатора и изолационог прибора од керамике

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива