ПОНИШТЕН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА Ц МАРКЕТ

22. мај. 2015.

Агенција за приватизацију је, 21.5.2015. године, донела Одлуку којом се поништава Јавни позив за прикупљање понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације Трговинско акционарско друштво Ц МАРКЕТ, који је објављен 27.02.2015. године, у дневном листу „Политика“ и на интернет страници Агенције за приватизацију.


Одлуком Министарства привреде, од 21. маја 2015. године, измењена је претходно донета одлука о моделу и методу приватизације и мерама за припрему и растерећење Трговинског акционарског друштва ,,Ц маркет“ Београд, у делу који се односи на почетну цену, тако да сада гласи:


„Почетна цена за продају капитала из тачке 1. ове одлуке износи 100% процењене вредности капитала Субјекта приватизације на дан 31. децембар 2014. године који се нуди на продају.”


Имајући у виду да је по претходно објављеном Јавном позиву, почетна цена утврђена у износу од 100% процењене вредности капитала Субјекта приватизације, на дан 31. децембар 2013. године, Агенција је донела наведену Одлуку којом поништава јавни позив.


Све остале одредбе Одлуке Министарства привреде које се односе на модел, метод и мере за ,,Ц маркет“ Београд, а која је донета 24. новембра 2014. Године, остају непромењене.


Агенција за приватизацију у законском року расписаће нови Јавни позив за прикупљање понуда са јавним надметањем ради продаје капитала Трговинског акционарског друштва „Ц маркет“ Београд.


Пријаве које су поднели запослени и бивши запослени у року из Јавног позива за упис акција без накнаде, а који је објавио субјект приватизације, неће се поново подносити.

Акционарски фонд

ТРГОВИНСКО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО Ц МАРКЕТ БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД)

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива