ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНИШТАЈУ ЈАВНОГ ПОЗИВА за јавно прикупљање понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације Трговинско акционарско друштво Ц МАРКЕТ

21. мај. 2015.

Агенција за приватизацију обавештава јавност да је дана 21.05.2015. године, донела Одлуку којом се поништава Јавни позив за јавно прикупљање понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације Трговинско акционарско друштво Ц МАРКЕТ, МБ: 07040628, шифра пoступка: JP 04/15, који је објављен 27.02.2015. године, у дневном листу „Политика“ и на интернет страници Агенције за приватизацију.


0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива