Неуспела продаја капитала предузећа "Електроизградња" из Бајине Баште

21. мај. 2015.

Поступак јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације АД „ЕЛЕКТРОИЗГРАДЊА“, Бајина Башта - шифра поступка: JP 09/15, проглашен је неуспешним од стране Комисије за спровођење поступка, с обзиром да у предвиђеном року Агенцији за приватизацију није достављена ниједна пријава за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације  АД „ЕЛЕКТРОИЗГРАДЊА“, Бајина Башта.

Акционарски фонд

Привредно друштво за производњу бетонских стубова,трафостаница и пратећих елемената за изградњу и одржавање електроенергетских објеката Електроизградња Бајина Башта а.д. Бајина Башта

Локација:

Бајина Башта

Делатност:

Изградња електричних и телекомуникационих водова

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива