Одржана седница Комисије за избор стратешког инвеститора за ФАП из Прибоја

29. апр. 2015.


Комисија за спровођење модела стратешког партнерства ради избора стратешког инвеститора за Корпорацију ,,Фабрика аутомобила Прибој“ а.д. Прибој констатовала је да је у року за достављање пријава, прописаном Јавним позивом, пријаву за учешће у овом поступку поднело само друштво SUOMEN ERIKOISAJONEUVOT OY“ са седиштем у Финској, Карјаа.


Комисија је на данашњој седници отворила коверат са ознаком „Подаци о понуђачу“ и констатовала да садржи све што је захтевано, а да ће коначну одлуку о томе да ли учесник испуњава квалификационе услове донети након провере уредности достављене банкарске гаранције понуђача, од стране Агенције за приватизацију.

У складу са Уредбом о стратешком партнерству, само уколико Комисија утврди да учесник испуњава квалификационе услове и да је Пријава благовремена и потпуна, отвориће коверат са ознаком „Понуда“.


Тек по добијању потврде о уредности достављене банкарске гаранције, Комисија ће донети одлуку о даљем поступку.


Фап корпорација ад

КОРПОРАЦИЈА ФАБРИКА АУТОМОБИЛА ПРИБОЈ, АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ПРИБОЈ

Локација:

Прибој

Делатност:

Производња моторних возила

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива