Измена бр. 2 Јавног позива за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације ТРГОВИНСКО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО Ц МАРКЕТ, БЕОГРАД

28. апр. 2015.

На основу овлашћења из Јавног позива који је дана 27.02.2015. године објављен на интернет презентацији Агенције за приватизацију www.priv.rs и у дневном листу «Политика» (у даљем тексту: Јавни позив), Агенција за приватизацију објављује:

 

ИЗМЕНУ БР. 2 ЈАВНОГ ПОЗИВА


за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје 16,26275% укупно регистрованог капитала субјекта приватизације

Трговинско акционарско друштво

Ц МАРКЕТ, БЕОГРАД

(у даљем тексту: Субјект приватизације)

 

Шифра поступка: JP 04/15

 

Агенција за приватизацију обавештава сва заинтересована лица о изменама Јавног позива за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје 70% друштвеног капитала Субјекта приватизације, односно 16,26275% укупно регистрованог капитала Субјекта приватизације, што је подељено на 32.412 акција, ознаке CFI код ESVUFR, ISIN број RSCMARE35101, на начин како следи:


1.       Мења се рок тако да гласи:

Отварање коверте са ознаком „Понуда“ одржаће се дана 18.05.2015. године, у 11,00h, по локалном времену.

2.       Сви остали подаци који се тичу Јавног позива остају непромењени и доступни су на интернет адреси: priv.rs/Privatizacija/10961/C Market.shtml

3.       За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу контактирати доле наведено лице, на српском или енглеском језику:


Надежда Ћурчић

Вођа пројектног тима

тел: +381 11 30 20 804

факс: +381 11 30 20 881

e-mail: ncurcic@priv.rs


Акционарски фонд

ТРГОВИНСКО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО Ц МАРКЕТ БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД)

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива