Pokretanje postupka restrukturiranja privatizacije IVO LOLA RIBAR SISTEMA A.D. Beograd

29. јул. 2003.
Na osnovu člana 7. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja preduzeća i drugih pravnih lica ("Službeni glasnik RS" broj 1/02), a u vezi Odluke o pokretanju postupka restrukturiranja IVO LOLA RIBAR SISTEMA A.D. Beograd broj R-22/03-ED od 23.07.2003. godine, Agencija za privatizaciju

OGLAŠAVA
Pokretanje postupka restrukturiranja

IVO LOLA RIBAR SISTEMA A.D. Beograd,
Ulica Bulevar kralja Aleksandra 84 i Jugoslovenska 2


 1. Agencija za privatizaciju oglašava pokretanje postupka restrukturiranja IVO LOLA RIBAR SISTEMA A.D. Beograd, ulica Bulevar kralja Aleksandra br. 84 i Jugoslovenska br. 2, radi podnošenja dokaza o potraživanju pravnih i fizičkih lica prema preduzeću.
 2. Osnovni podaci o subjektu privatizacije su:
  1. firma subjekta: IVO LOLA RIBAR SISTEM A.D.
  2. sedište i adresa: 11030 Beograd, ul. Bulevar kralja Aleksandra 84 i Jugoslovenska br. 2
  3. matični broj: 17356445
  4. naziv i šifra delatnosti: proizvodnja alatnih mašina, šifra 29400
  5. ime i prezime direktora:Miodrag Stašić
  6. oblik organizovanja: akcionarsko društvo
  7. telefon i faks: tel. 011 572 255 , faks: 011 572 255
  8. broj žiro računa: Komercijalna banka Beograd, 205-24118-96

 3. Poverioci preduzeća prijavljuju svoja potraživanja na način propisan članom 8. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja preduzeća i drugih pravnih lica. Prijava potraživanja dostavlja se licu za prijem i kontakt Ljiljani Jačimović, na adresu: IVO LOLA RIBAR SISTEM A:D:, ul. Jugoslovenska br. 2, 11030 Beograd-Železnik, radnim danom od 8:00 do 15:00 časova lično ili poštom, preporučenom pošiljkom.
 4. Rok za dostavljanje prijave potraživanja prema preduzeću je 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Službenom glasniku RS.
 5. Potraživanja koja nisu prijavljena na navedeni način i u navedenom roku, ne mogu se namiriti.
Преузмите
Стечај

ИВО ЛОЛА РИБАР СИСТЕМ АД Београд

Локација:

Београд

Делатност:

Производња машина за обраду метала

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива