Јавни позив за јавно прикупљање понуда са јавним надметањем ради продаје имовине субјекта приватизације ДП 21. ОКТОБАР КРАГУЈЕВАЦ,Имовинска целина 1. – Матична локација Крагујевац

17. апр. 2015.

Имовинска целина 1. – Матична локација Крагујевац ; Шифра поступка: JP 13/15


На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“ бр. 83/2014), члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“ бр. 122/2014), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:


ЈАВНИ ПОЗИВ

за јавно прикупљање понуда са јавним надметањем

ради продаје имовине субјекта приватизације

ДП 21. ОКТОБАР КРАГУЈЕВАЦ, МБ: 07631600

Имовинска целина 1. - Матична локација Крагујевац

 

Шифра поступка: JP 13/15

 

Агенција позива сва домаћа и страна физичка и правна лица заинтересована за учешће у поступку приватизације субјекта приватизације ДП 21. ОКТОБАР из Крагујевца, МБ: 07631600 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом: ПРОДАЈА ИМОВИНЕ субјекта приватизације, Имовинска целина 1. - Матична локација Крагујевац, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за избор најповољнијег понуђача (у даљем тексту: Пријава).


1.      Квалификациони услови за учешће у Поступку


Право на учешће у Поступку имају домаћа и страна физичка и правна лица.


2.      Подаци о Субјекту приватизације


Према подацима из Регистра привредних субјеката који се води при Агенцији за привредне регистре, у приложеној табели дати су основни подаци Субјекта приватизације.


Пословно име:

Друштвено предузеће за производњу и промет аутоделова 21. Октобар, Крагујевац

Матични број:

07631600

Структура капитала:

Деоничарски капитал 100% (друштвени капитал 100%)

Вредност капитала:

Уписани новчани капитал 21.866.678 УСД

Уплаћени новчани капитал 21.866.678 УСД од 30.08.2001.


Преузмите Јавни позив у целости
ДП 21.ОКТОБАР КРАГУЈЕВАЦ
Стечај

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ АУТОДЕЛОВА 21.ОКТОБАР ДОО КРАГУЈЕВАЦ

Локација:

Крагујевац

Делатност:

Производња осталих делова и додатне опреме за моторна возила

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива