Измена бр. 1 Јавног позива за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје 57,93103% од укупног капитала субјекта приватизације АД ДИБ, БУЈАНОВАЦ

16. апр. 2015.

На основу овлашћења из Јавног позива који је дана 01.04.2015. године објављен на интернет презентацији Агенције за приватизацију www.priv.rs и у дневном листу «Политика» (у даљем тексту: Јавни позив), Агенција за приватизацију објављује:

 

ИЗМЕНУ БР. 1 ЈАВНОГ ПОЗИВА


за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје 57,93103% од укупног капитала субјекта приватизације

 

АД ДИБ, БУЈАНОВАЦ

(у даљем тексту: Субјект приватизације)

 

Шифра поступка: JP 05/15

 

Агенција за приватизацију обавештава све заинтересоване о изменама Јавног позива за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје 19.656  акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број; RSDIBBE29987, што представља 57,93103% укупног капитала Субјекта приватизације, који се састоји од:

-      16.263 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број; RSDIBBE29987, у власништву Акционарског фонда а.д. Београд, што представља 47.93103% укупног капитала Субјекта приватизације и

-      3.393 акција у власништву ПИО Фонда ознаке CFI код ESVUFR; ISIN број; RSDIBBE29987, што представља 10,00000% укупног капитала Субјекта приватизације,

на начин како следи:


1.       Део јавног позива са основним подацима о поступку продаје капитала јавним прикупљањем понуда са јавним надметањем мења се и гласи:

Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у поступку најкасније до 08.05.2015. године, до 12,00h по локалном времену.


2.       Сви остали подаци који се тичу Јавног позива остају непромењени и доступни су на интернет адреси:

www.priv.rs/Privatizacija/11064/DIB.shtml


3.       За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу контактирати доле наведено лице, на српском или енглеском језику:


Јелена Каписода

Руководилац пројекта за приватизацију

тел: +381 11 30 20 804

факс: +381 11 30 20 881

E-mail: jkapisoda@priv.rs


ДИБ Бујановац ад
Акционарски фонд

А.Д. за производњу и обраду дувана и дуванске фолије ДИБ Бујновац

Локација:

Бујановац

Делатност:

Производња дуванских производа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива