Измена бр. 1 Јавног позива за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје 70,00000% од укупног капитала субјекта приватизације

07. апр. 2015.

На основу овлашћења из Јавног позива који је дана 01.04.2015. године објављен на интернет презентацији Агенције за приватизацију www.priv.rs и у дневном листу «Политика» (у даљем тексту: Јавни позив), Агенција за приватизацију објављује:

 

ИЗМЕНУ БР. 1 ЈАВНОГ ПОЗИВА


за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје 70,00000% од укупног капитала субјекта приватизације


ЕЛЕКТРОИЗГРАДЊА АД, БАЈИНА БАШТА

(у даљем тексту: Субјект приватизације)

 

Шифра поступка: JP 09/15

 

Агенција за приватизацију обавештава све заинтересоване о изменама Јавног позива за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје 290.087 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број RSEIBBE81150, у власништву Агенције за приватизацију, што представља 70,00000% од укупног капитала Субјекта приватизације, на начин како следи:


1.       Део јавног позива са основним подацима о поступку продаје капитала јавним прикупљањем понуда са јавним надметањем мења се и гласи:

Попуњена пријава се подноси у затвореној коверти (Главни коверат) са натписом: „Пријава за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем - шифра продаје JP 09/15“.


2.       Сви остали подаци који се тичу Јавног позива остају непромењени и доступни су на интернет адреси:

http://www.priv.rs/Privatizacija+-+Javni+poziv/11052/JAVNI+POZIV+ZA+UCESCE+U+POST.shtml


3.       За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу контактирати доле наведено лице, на српском или енглеском језику:


Марија Илић Кнежевић

Руководилац пројекта за приватизацију

тел: +381 11 30 20 804

факс: +381 11 30 20 881

E-mail: marijailic@priv.rs

Акционарски фонд

Привредно друштво за производњу бетонских стубова,трафостаница и пратећих елемената за изградњу и одржавање електроенергетских објеката Електроизградња Бајина Башта а.д. Бајина Башта

Локација:

Бајина Башта

Делатност:

Изградња електричних и телекомуникационих водова

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива