Измена бр. 1 Јавног позива за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације ТРГОВИНСКО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО Ц МАРКЕТ, БЕОГРАД

03. апр. 2015.

На основу овлашћења из Јавног позива који је дана 27.02.2015. године објављен на интернет презентацији Агенције за приватизацију www.priv.rs и у дневном листу «Политика» (у даљем тексту: Јавни позив), Агенција за приватизацију објављује:

 

ИЗМЕНУ БР. 1 ЈАВНОГ ПОЗИВА


за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје 16,26275% укупно регистрованог капитала субјекта приватизације

Трговинско акционарско друштво

Ц МАРКЕТ, БОЕГОРАД

(у даљем тексту: Субјект приватизације)

 

Шифра поступка: JP 04/15

 

Агенција за приватизацију обавештава сва заинтересована лица о изменама Јавног позива за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје 70% друштвеног капитала Субјекта приватизације, односно 16,26275% укупно регистрованог капитала Субјекта приватизације, што је подељено на 32.412 акција, ознаке CFI код ESVUFR, ISIN број RSCMARE35101, на начин како следи:


1.       Мењају се рокови тако да гласе:

Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у поступку најкасније до 15.04.2015. године, до 12,00h по локалном времену.

Отварање Главног коверта и коверта са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се дана 20.04.2015. године, у 12,00h, у просторијама Агенције за приватизацију, на адреси: Теразије 23, 11000 Београд, на 3. спрату, канцеларија бр. 301.

Отварање коверте са ознаком „Понуда“ одржаће се дана 30.04.2015. године, у 11,00h, по локалном времену.

2.       Сви остали подаци који се тичу Јавног позива остају непромењени и доступни су на интернет адреси: C Market Javni poziv

3.       За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу контактирати доле наведено лице, на српском или енглеском језику:


Надежда Ћурчић

Руководилац пројекта за приватизацију - координатор

тел: +381 11 30 20 804

факс: +381 11 30 20 881

e-mail: ncurcic@priv.rs

Акционарски фонд

ТРГОВИНСКО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО Ц МАРКЕТ БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД)

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива