Без одлука и документације нема приватизације медија

24. мар. 2015.

Агенција за приватизацију, на основу Закона о јавном информисању, објавила је јавни позив за прикупљање писама о заинтересованости за приватизацију 73 медија. Од наведених, 64 медија су у власништву локалних самоуправа, које су дужне да у складу са Законом донесу одлуке о моделу приватизације за ова предузећа.


До данас је Агенција за приватизацију примила само 7 исправно донетих одлука док за 30 медија одлуке нису ни достављене, а за 17 медија одлуке нису донете у прописаном облику. Уважавајући молбу Министарства културе и информисања, са састанка на којем су присуствовали министар Иван Тасовац и директор Агенције мр Љубомир Шубара, Агенција за приватизацију је за локалне самоуправе припремила нацрте Одлука које су у складу са законом и које могу бити уважене као основ за спровођење даљег поступка приватизације. Одлуке су достављене локалним самоуправама од којих се очекује да најкасније до 1.4.2015. доставе Агенцији за приватизацију исправне одлуке. Поред достављених одлука, ова предузећа су дужна да у истом року доставе и одговарајућу приватизациону документацију, што је услов за објаву јавних позива, ради њихове продаје.


Агенција за приватизацију још једном наглашава да је достављање наведене документације до 1.4.2015.  кључни предуслов за расписивање јавних позива за приватизацију медија, у складу са закономским роковима. У супротном, због кашњења и немогућности спровођења приватизације, имајући у виду да у складу са законом 1.7.2015. престаје финансирање медија из буџета локалних самоуправа, прети реална опасност од гашења тих медија због недостатка финансијских средстава за пословање.  

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива