Измена бр. 1 Јавног позива за избор стартешког инвеститора за Корпорацију Фабрика аутомобила Прибој а.д. Прибој

20. мар. 2015.

На основу овлашћења из тачке 7. Јавног позива за избор стратешког инвеститора,  који је објављен у дневном листу „Политика“, дана 20. фебруара 2015. године, као и на интернет страници Агенције за приватизацију www.priv.rs, а у складу са Закључком Владе Републике Србије 05 Број 023-2987/2015 од 19.03.2015.године, Агенција за приватизацију ( у даљем тексту: Агенција) објављује:


ИЗМЕНУ БР.1 ЈАВНОГ ПОЗИВА


за избор стартешког инвеститора за

Корпорацију Фабрика аутомобила Прибој а.д. Прибој,

матични број: 07210434


Шифра поступка: ЈП 03/15


Јавни позив за избор стратешког инвеститора за Корпорацију Фабрика аутомобила Прибој а.д. Прибој, матични број: 07210434 (у даљем тексту: Јавни позив), који је објављен 20.02.2015.године у дневном листу „Политика“, мења се у делу који се односи на рокове за откуп документације и подношење пријава за учешће.

 

1. У тачки 4. Јавног позива мења се став 3.тако да сада гласи:


Захтев треба да буде достављен Агенцији најкасније до 27.03.2015. године.  

 

2. У тачки 5. Јавног позива мења се став 1. тако да сада гласи:


Крајњи рок за подношење Пријава је 27.04.2015. године, до 15.00 часова (по београдском времену).

 

Пријава се подноси Агенцији у оквиру затвореног коверта заједно са понудом све у складу и на начин дефинисан Упутством за понуђаче.

 

3. Сви остали подаци који се тичу Јавног позива остају не промењени.


4.За сва питања у вези са овим јавним позивом, контактирати доле наведена лица, на српском или енглеском језику.

     
Агенција за приватизацију

РепубликеСрбије

Теразије 23

11000 Београд

РепубликаСрбија

 

Приватизациони саветник

FACTIS д.о.о. Београд

Џорџа Вашингтона 54

11000 Београд

Република Србија

 

Марија Илић Кнежевић

Руководилац пројекта за приватизацију

тел: +381 11 30 20 804

факс: +381 11 30 20 881

E-mail:marijailic@priv.rs

 

 

Маја Антал

Руководилац пројекта - координатор за оперативно правне послове

тел: +381 11 30 29 927

факс: +381 11 30 20 881

E-mail:mantal@priv.rs

 

Живана Олбина

Директор

тел: +381 11 323 2030

факс: +381 11 323 46 77

E-mail:zivana.olbina@factis.rs, office@factis.rs

 

Бранка Вујовић

Руководилац пројекта

тел: +381 11 323 20 30

факс: +381 11 323 46 77

E-mail: branka.vujovic@factis.rs


5. У случају потребе, Агенција задржава право да измени све или појединачне елементе из Јавног позива.


Фап корпорација ад

КОРПОРАЦИЈА ФАБРИКА АУТОМОБИЛА ПРИБОЈ, АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ПРИБОЈ

Локација:

Прибој

Делатност:

Производња моторних возила

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива