Неуспешна продаја непокретне имовине ХК "Вискоза" а.д - ДОО за друштвени стандард „Стандард" д.о.о. у стечају, из Лознице

18. мар. 2015.

Дана 13.03.2015. године, у организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију РС, одржанa je продајa непокретне имовине стечајног дужника ХК “Вискоза” а.д - Друштво са ограниченом одговорношћу за друштвени стандард „Стандард“ д.о.о. у стечају, Лозница, методом jавног прикупљања понуда.


С обзиром на то да није уплаћен ниједан депозит, нити је положена банкарска гаранција, за целине под редним бројем 1 и 3 из огласа, продаја је проглашена неуспешном.


За Целину број 2 из Огласа, достављена је једна понуда и то од стране понуђача ГАМТЕХ ДОО, Тршић, Тршић-Лозница, на износ од 720.000,00 динара што чини мање од 50% процењене вредности имовине - целине број 2.


Имајући у виду да Одбор поверилаца није прихватио ову понуду, продаја је проглашена неуспешном.

Стечај

Холдинг компанија мешовите својине индустрија вискозних производа и целулозе ВИСКОЗА АД ЛОЗНИЦА - МУ СТЕЧАЈУ

Локација:

Лозница

Делатност:

Делатност холдинг компанија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива