Прерађивачка индустрија

Пољопривреда, шумарство и рибарство

Грађевинарство

Саобраћај и складиштење

Услуге смештаја и исхране

Рударство

Информисање и комуникације

Финансијска делатност и делатност осигурања

Административне и помоћне услужне делатности

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива