Неуспела продаја стечајног дужника "ВИНА" у стечају

27. феб. 2015.

У организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију, одржана је продаја имовинскe целинe која обухвата посебне делове у оквиру стамбених зграда за колективно становање стечајног дужника Друштвеног предузећa машинска радионица "ВИНА" у стечају из Вине методом јавног  прикупљања понуда.


Закључно са 20.02.2015. године није уплаћен ниједан депозит нити достављена банкарска гаранција за учешће на јавном прикупљању понуда, те се продаја за ове целине проглашава неуспешном.

Стечај

ДП МАШИНСКА РАДИОНИЦА, ВИНА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Вина

Делатност:

Производња металних конструкција и делова конструкција

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива