Измена бр. 1 Јавног позива за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације КРУШИК-ПЛАСТИКА АД, ОСЕЧИНА

22. феб. 2015.

На основу овлашћења из Јавног позива који је дана 20.02.2015. године објављен на интернет презентацији Агенције за приватизацију www.priv.rs и у дневном листу «Политика» (у даљем тексту: Јавни позив), Агенција за приватизацију објављује:

 

ИЗМЕНУ БР. 1 ЈАВНОГ ПОЗИВА


за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје 93,96306% укупног капитала субјекта приватизације

 

КРУШИК-ПЛАСТИКА АД, ОСЕЧИНА

(у даљем тексту: Субјект приватизације)

 

Шифра продаје: JP 02/15

 

Агенција за приватизацију обавештава све заинтересоване о изменама Јавног позива за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје 167.694 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број RSKRPLE72016, у власништву Агенције за приватизацију и Акционарског фонда а.д. Београд, што представља 93,96306% укупног капитала Субјекта приватизације, на начин како следи:


1.     Мења се цена за Продајну документацију из Јавног позива, тако што износи 150.000,00 динара.


2.     Сви остали подаци који се тичу Јавног позива остају непромењени и доступни су на интернет адреси: http://www.priv.rs/Privatizacija/10943/Krusik.shtml


3.     За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу контактирати доле наведено лице, на српском или енглеском језику:


Драгана Пузић

Руководилац пројекта за приватизацију - координатор

тел: +381 11 30 20 804

факс: +381 11 30 20 881

E-mail: dpuzic@priv.rs

КРУШИК-ПЛАСТИКА АД
Акционарски фонд

Крушик Пластика ад Осечина

Локација:

Осечина

Делатност:

Производња осталих производа од пластике

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива