Јавни позив за за избор стратешког инвеститора за Корпорацију Фабрика аутомобила Прибој a.д. Прибој

20. феб. 2015.

JP 03/15


На основу Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 023-682/2015 од 23. jануара 2015. године, а у складу са чланом 33. Закона о приватизацији („Службени гласник РС“, број 83/2014), и чланом 11. Уредбе о стратешком партнерству („Службени гласник РС“, број 129/2014) и за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) објављује:


ЈАВНИ ПОЗИВ

за избор стратешког инвеститора за

Корпорацију Фабрика аутомобила Прибој a.д. Прибој,

матични број: 07210434

(у даљем тексту: Јавни позив)

 

Шифра поступка: JP 03/15

 


Агенција позива сва заинтересована домаћа или страна правна лица за учешће у поступку

приватизације Корпорације Фабрика Аутомобила Прибој а.д. Прибој (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом стратешког партнерства заједничким улагањем путем оснивања новог привредног друштва, чији су оснивачи Република Србија и стратешки инвеститор, методом јавног прикупљања понуда да поднесу своје пријаве за избор Стратешког инвеститора (у даљем тексту: Пријава).


1. Предмет Јавног позива


Предмет Јавног позива је избор стратешког инвеститора који ће заједно са Републиком Србијом основати ново привредно друштво.


Улог Републике Србије у ново привредно друштво је део имовине Субјекта приватизације коју је Република Србија стекла путем замене испуњења, по основу потраживања према Субјекту приватизације.


Минимални улог стратешког инвеститора утврђује се у износу од најмање 1 милион евра у новцу и најмање 5 милиона евра у стварима и/или правима.


Преузмите Јавни позив у целости
Фап корпорација ад

КОРПОРАЦИЈА ФАБРИКА АУТОМОБИЛА ПРИБОЈ, АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ПРИБОЈ

Локација:

Прибој

Делатност:

Производња моторних возила

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива