Обавештење о објављеном Јавном позиву за Ветеринарска станица Брестовац Вет ад, Лесковац

23. јан. 2015.

На основу члана 18. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“ бр. 83/2014), Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБЈАВЉЕНОМ ЈАВНОМ ПОЗИВУ

за прикупљање писама o заинтересованости

за учествовање у поступку приватизације субјекта приватизације

 

Ветеринарска станица Брестовац Вет ад, Лесковац (матични број: 07137486)

 

Дана 23.01.2015. године Агенција је на свом сајту www.priv.rs на адреси www.priv.rs/javni-poziv објавила Јавни позив за прикупљање писама о заинтересованости за учествовање у поступку приватизације Ветеринарска станица Брестовац Вет ад, Лесковац (матични број: 07137486), шифра јавног позива POZ 1/15, (у даљем тексту: Јавни позив).


Предмет Јавног позива:


Агенција је позвала све заинтересоване инвеститоре да доставе писмо о заинтересованости за учествовање у поступку приватизације горе наведеног субјекта приватизације (у даљем тексту: Писмо о заинтересованости).


Садржина Писма о заинтересованости:


-        основни подаци о заинтересованом инвеститору

-        основне податке о субјекту приватизације (пословно име, седиште, матични број)

-        исказивање интереса за учествовање у поступку приватизације субјекта и предлог модела приватизације у складу са Законом о приватизацији (уколико је инвеститор заинтересован за модел продаје имовине, навести која имовина представља предмет интересовања)

-        предлог индикативне цене, инвестиционог програма, оквирног плана пословања и броја запослених из субјекта приватизације и ван субјекта приватизације које је инвеститор спреман да запосли на неодређено време.


Рок за подношење писма о заинтересованости:


Писма о заинтересованости се достављају поштом или непосредном предајом на писарници Агенције или путем електронске поште до 22.02.2015. године.


Целокупан текст Јавног позива са основним подацима о субјекту приватизације је доступан на сајту Агенције за приватизацију www.priv.rs на адреси www.priv.rs/javni-poziv.


За сва питања у вези са Јавним позивом, обратити се Агенцији на адресу: Агенција за приватизацију, Београд, Теразије 23, тел: 011/3020-800, e-mail: loi@priv.rs.


Агенција задржава право на измену и допуну свих елемената јавног позива и не сноси било какву одговорност за евентуалне трошкове или штете које би такве измене проузроковале Заинтересованим инвеститорима или трећим лицима.0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива