Јавни позив за избор стратешког инвеститора за Привредно друштво за производњу и прераду челика „ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО" ДОО СМЕДЕРЕВО

05. дец. 2014.

На основу члана 33. Закона о приватизацији („Службени гласник РС“, број 83/2014), члана 11. Уредбе о стратешком партнерству („Службени гласник РС“, број 129/2014) и Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 023-15570/2014 од 4. децембра 2014. године Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) објављује:ЈАВНИ ПОЗИВ

за  избор стратешког инвеститора за

Привредно друштво за производњу и прераду челика

ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО ДОО СМЕДЕРЕВО

матични број: 07342691

 

(у даљем тексту: Јавни позив)


Шифра поступка: JP 01/14


Агенција позива сва заинтересована домаћа или страна правна лица за учешће у поступку приватизације моделом стратешког партнерства докапитализацијом Привредног друштва за производњу и прераду челика Железара Смедерево доо Смедерево, матични број: 07342691 (у даљем тексту: Субјект приватизације), методом јавног прикупљања понуда, да поднесу своје пријаве за избор Стратешког инвеститора (у даљем тексту: Пријава).


1.     Предмет Јавног позива

 

Предмет Јавног позива је избор стратешког инвеститора који докапитализацијом Субјекта приватизације постаје власник 80,01% удела у Субјекту приватизације, док ће Република Србија задржати власништво над 19,99% удела у Субјекту приватизације.


2.     Подаци о Субјекту приватизације:


Према подацима из регистра привредних субјеката који се води код Агенције за привредне регистре:


Пословно име:

Привредно друштво за производњу и прераду челика Железара Смедерево доо Смедерево

Матични број:

07342691

Структура капитала:

Република Србија 100%

Вредност капитала:

  • уписани и уплаћени новчани капитал:

у износу од 16.740.285.582,20 RSD од дана 13.06.2012. године;

  • уписани и унети неновчани капитал:

у износу од 34.716.356,87 RSD од дана 30.06.2007. године - у стварима,

у износу од 2.109.982.107,14 RSD од дана 25.08.2003. године - у стварима,

у износу од 611.303.012,50 RSD од дана 27.08.2013. године.


Више детаља о Субјекту приватизације је доступно на:

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/.shtml/seo=/companyid=31615/#company


Информациони меморандум, Упутство за понуђаче и Нацрт уговора о стратешком партнерству (у даљем тексту: Приватизациона документација) биће доступни свим заинтересованим лицима након потписивања Уговора о чувању поверљивих података и уплате накнаде за Приватизациону документацију.


Накнада за Приватизациону документацију износи EUR 10.000 (десет хиљада евра) у даљем тексту: Накнада) у динарској противвредности израчунатој по средњем курсу Народне банке Србије на дан испостављања фактуре.


Приватизациона документација ће бити доступна почев од 9. децембра 2014. године.


Преузмите Јавни позив у целости
ŽELEZARA - U STEČAJU
Стечај

ŽELEZARA SMEDEREVO DOO - U STEČAJU

Локација:

Смедерево

Делатност:

Производња сировог гвожђа, челика и феролегура

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива