Јавни позив Агенције за приватизацију за КАМЕНОЛОМ ДОО "ДРАЧА", Рековац (POZ 6/14)

05. нов. 2014.

КАМЕНОЛОМ ДОО ДРАЧА, Рековац (матични број 20492449 ) шифра јавног позива: POZ 6/14

На основу члана 18. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“ бр. 83/2014), Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за прикупљање писама o заинтересованости

за учествовање у поступку приватизације субјеката приватизације

КАМЕНОЛОМ ДОО “ДРАЧА”, Рековац

(матични број 20492449 )

шифра јавног позива: POZ 6/14


1.      Агенција позива све заинтересоване инвеститоре (у даљем тексту: Заинтересовани инвеститори) да доставе писмо о заинтересованости за учествовање у поступку приватизације субјекта приватизације, којим ће исказати своје интересовање за приватизацију одређеног субјекта приватизације у Републици Србији (у даљем тексту: Писмо о заинтересованости).


Податке о субјекту приватизације на који се овај јавни позив односи можете преузети овде.


2.      Писмо о заинтересованости мора да носи назнаку: „Писмо o заинтересованости - POZ 6/14 - матични број субјекта приватизације“, и да садржи следеће елементе:


-          основне податке о заинтересованом инвеститору

-          основне податке о субјекту приватизације (пословно име, седиште, матични број)

-          исказивање интереса за учествовање у поступку приватизације и предлог модела приватизације у складу са Законом о приватизацији (уколико је инвеститор заинтересован за модел продаје имовине, навести која имовина представља предмет интересовања)

-          предлог индикативне цене, инвестиционог програма, оквирног плана пословања и броја запослених из субјекта приватизације и ван субјекта приватизације које је инвеститор спреман да запосли на неодређено време.


3.      Образац писма о заинтересованости који заинтересовани инвеститори могу користити, може се преузети овде. Предложена форма писма заинтересованости није обавезујућа.


4.      Писма о заинтересованости се достављају поштом или непосредном предајом на писарници Агенције, Београд, Теразије 23, или путем електронске поште на адресу loi@priv.rs, најкасније до 05.12.2014. године.


5.      Агенција задржава право на измену и допуну свих елемената овог јавног позива и не сноси било какву одговорност за евентуалне трошкове, или штете које би такве измене проузроковале заинтересованим инвеститорима или трећим лицима.


6.      За сва питања у вези са овим јавним позивом можете се обратити  Агенцији на следећу адресу:


 

АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ

БЕОГРАД, ТЕРАЗИЈЕ 23


Телефон: 011/3020-800

e-mail: loi@priv.rs


0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива