Обавештење о објављеном Јавном позиву за КАМЕНОЛОМ ДОО "ДРАЧА", Рековац

05. нов. 2014.

На основу члана 18. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“ бр. 83/2014), Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБЈАВЉЕНОМ ЈАВНОМ ПОЗИВУ

за прикупљање писама o заинтересованости

за учествовање у поступку приватизације субјекта приватизације

 

КАМЕНОЛОМ ДОО “ДРАЧА”, Рековац

                                                          (матични број 20492449)

 


Дана 05.11.2014. године Агенција је на свом сајту www.priv.rs на адреси www.priv.rs/javni-poziv објавила Јавни позив за прикупљање писама о заинтересованости за учествовање у поступку приватизације субјекта приватизације КАМЕНОЛОМ ДОО “ДРАЧА”, Рековац, шифра јавног позива: POZ 6/14, (у даљем тексту: Јавни позив).


 

Предмет Јавног позива:


Агенција је позвала све заинтересоване инвеститоре да доставе писмо о заинтересованости за учествовање у поступку приватизације субјекта приватизације КАМЕНОЛОМ ДОО “ДРАЧА”, Рековац (у даљем тексту: Писмо о заинтересованости).


Садржина Писма о заинтересованости:


-                      основни подаци о заинтересованом инвеститору

-                      основни подаци о субјекту приватизације (пословно име, седиште, матични број)

-                      исказивање интереса за учествовање у поступку приватизације и предлог модела приватизације у складу са Законом о приватизацији (уколико је инвеститор заинтересован за модел продаје имовине, навести која имовина представља предмет интересовања)

-                      предлог индикативне цене, инвестиционог програма, оквирног плана пословања и броја запослених из субјекта приватизације и ван субјекта приватизације које је инвеститор спреман да запосли на неодређено време.


Рок за подношење писма о заинтересованости:


Писма о заинтересованости се достављају поштом или непосредном предајом на писарници Агенције или путем електронске поште до 05.12.2014. године.


Целокупан текст Јавног позива са основним подацима о субјекту приватизације је доступан на сајту Агенције за приватизацију www.priv.rs на адреси www.priv.rs/javni-poziv.


За сва питања у вези са овим јавним позивом, обратити се Агенцији на адресу: Агенција за приватизацију, Београд, Теразије 23, тел: 011/3020-800, e-mail: loi@priv.rs.


Агенција задржава право на измену и допуну свих елемената јавног позива и не сноси било какву одговорност за евентуалне трошкове, или штете које би такве измене проузроковале Заинтересованим инвеститорима или трећим лицима.


0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива