Јавни позив Агенције за приватизацију за 2 предузећа (POZ 4/14)

08. окт. 2014.

Новосадска фабрика кабела ад, Нови Сад (матични број 08023646)
; ХУТП Праг ад, Београд (матични број: 06932517)

 На основу члана 18. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“ бр. 83/2014), Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) објављује

 
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање писама o заинтересованости за учествовање у поступку приватизације  субјеката приватизације:
 
-       Новосадска фабрика кабела ад, Нови Сад (матични број 08023646)
-       ХУТП Праг ад, Београд (матични број: 06932517)
 
шифра јавног позива: POZ 4/14
 
1.     Агенција позива све заинтересоване инвеститоре (у даљем тексту: Заинтересовани инвеститори)да доставе писмо о заинтересованости за учествовање у поступку приватизације субјеката приватизације, којим ће исказати своје интересовање за приватизацију одређеног субјекта приватизације у Републици Србији (у даљем тексту: Писмо о заинтересованости).
 
Податке о субјектима приватизације на који се овај јавни позив односи можете преузети овде.
 
2.     Писмо о заинтересованости мора да носи назнаку: „Писмо o заинтересованости - POZ 4/14- матични број субјекта приватизације“, и да садржи следеће елементе:
 
-          основне податке о заинтересованом инвеститору
-          основне податке о субјекту приватизације (пословно име, седиште, матични број)
-          исказивање интереса за учествовање у поступку приватизације одређеног субјекта и предлог модела приватизације у складу са Законом о приватизацији (уколико је инвеститор заинтересован за модел продаје имовине, навести која имовина представља предмет интересовања)
-          предлог индикативне цене, инвестиционог програма, оквирног плана пословања и броја запослених из субјекта приватизације и ван субјекта приватизације које је инвеститор спреман да запосли на неодређено време.
 
3.     Образац писма о заинтересованости који заинтересовани инвеститори могу користити, може се преузети овде. Предложена форма писма заинтересованости није обавезујућа.
 
4.     Писма о заинтересованости се достављају поштом или непосредном предајом на писарници Агенције, Београд, Теразије 23, или путем електронске поште на адресу loi@priv.rs, најкасније до 07.11.2014. године.
 
5.     Агенција задржава право на измену и допуну свих елемената овог јавног позива и не сноси било какву одговорност за евентуалне трошкове, или штете које би такве измене проузроковале заинтересованим инвеститорима или трећим лицима.
 
6.     За сва питања у вези са овим јавним позивом можете се обратити  Агенцији на следећу адресу:
 
 
АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ
БЕОГРАД, ТЕРАЗИЈЕ 23
 
Телефон: 011/3020-800
e-mail: loi@priv.rs
 
 
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива