Обавештење о објављеном јавном позиву за прикупљање писама o заинтересованости за учествовање у поступку приватизације субјеката приватизације

03. окт. 2014.
На основу члана 18. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“ бр. 83/2014), Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) објављује
 
Обавештење о објављеном јавном позиву
за прикупљање писама o заинтересованости
за учествовање у поступку приватизације субјеката приватизације
 
-        Информативно Јавно предузеће Прешево, Прешево (матични број: 20629428)
-        Јавно информативно предузеће Ивањички радио, Ивањица (матични број: 20296895)
-        Јавно предузеће за информативну делатност Радио-Телевизија општине Ковачица, Ковачица (матични број: 20360348)
-        Јавно предузеће Информативни центар Косјерић, Косјерић (матични број: 17015958)
-        Јавно предузеће Новинска агенција Тањуг са потпуном одговорношћу, Београд (матични број: 07022301)
-        Јавно предузеће Радио Ћићевац (матични број: 20229608)
-        Јавно предузеће Informativni press centar општине, Владичин Хан (матични број:  17007246)
-        Јавно предузеће за информисање Информативни центар Оџаци (матични број:  08220441)
-        Јавно предузеће Штампа, радио и филм, Бор (матични број: 07147317)
-        Информативни центар Bačsky Petrovec, Бачки Петровац (матични број: 08054169)
-        Јавно предузеће за информисање и маркетинг ТВ Љиг (матични број: 20888415)
 
Дана 3.10.2014. године Агенција је на свом сајту www.priv.rs на адреси www.priv.rs/javni-pozivобјавила Јавни позив за прикупљање писама о заинтересованости за учествовање у поступку приватизације горе наведених субјеката приватизације,шифра јавног позива: POZ 2/14 (у даљем тексту: Јавни позив).
 
Предмет Јавног позива:
 
Агенција је позвала све заинтересоване инвеститоре да доставе писмо о заинтересованости за учествовање у поступку приватизације горе наведених субјеката приватизације(у даљем тексту: Писмо о заинтересованости).
 
Садржина Писма о заинтересованости:
 
-         основни подаци о заинтересованом инвеститору
-         основни подаци о субјекту приватизације (пословно име, седиште, матични број)
-         исказивање интереса за учествовање у поступку приватизације одређеног субјекта и предлог индикативне цене, инвестиционог програма, оквирног плана пословања и броја запослених из субјекта приватизације и ван субјекта приватизације које је инвеститор спреман да запосли на неодређено време.
 
Рок за подношење писма о заинтересованости:
 
Писма о заинтересованости се достављају поштом или непосредном предајом на писарници Агенције или путем електронске поште до 3.11.2014. године.
 
Целокупан текст Јавног позива са основним подацима о субјектима приватизације је доступан на сајту Агенције за приватизацију www.priv.rs на адреси www.priv.rs/javni-poziv.
 
За сва питања у вези са овим јавним позивом, обратити се Агенцији на адресу: Агенција за приватизацију, Београд, Теразије 23, тел: 011/3020-800, e-mail: loi@priv.rs.
 
Агенција задржава право на измену и допуну свих елемената јавног позива и не сноси било какву одговорност за евентуалне трошкове, или штете које би такве измене проузроковале Заинтересованим инвеститорима или трећим лицима.
 
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива