Јавни позив Агенције за приватизацију за 11 предузећа

03. окт. 2014.

На основу члана 18. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“ бр. 83/2014), Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) објављује

 
ЈАВНИ ПОЗИВ
 
за прикупљање писама o заинтересованости за учествовање у поступку приватизације субјеката приватизације:
-        Информативно Јавно предузеће Прешево, Прешево (матични број: 20629428)
-        Јавно информативно предузеће Ивањички радио, Ивањица (матични број: 20296895)
-        Јавно предузеће за информативну делатност Радио-Телевизија општине Ковачица, Ковачица (матични број: 20360348)
-        Јавно предузеће Информативни центар Косјерић, Косјерић (Варош) (матични број: 17015958)
-        Јавно предузеће Новинска агенција Тањуг са потпуном одговорношћу, Београд (матични број: 07022301)
-        Јавно предузеће Радио Ћићевац (матични број: 20229608)
-        Јавно предузеће Informativni press centar општине, Владичин Хан (матични број:  17007246)
-        Јавно предузеће за информисање Информативни центар Оџаци (матични број:  08220441)
-        Јавно предузеће Штампа, радио и филм, Бор (матични број: 07147317)
-        Информативни центар Bačsky Petrovec, Бачки Петровац (матични број: 08054169)
-        Јавно предузеће за информисање и маркетинг ТВ Љиг (матични број: 20888415)
шифра јавног позива: POZ 2/14 
1.     Агенција позива све заинтересоване инвеститоре (у даљем тексту: Заинтересовани инвеститори)да доставе писмо о заинтересованости за учествовање у поступку приватизације субјеката приватизације, којим ће исказати своје интересовање за приватизацију одређеног субјекта приватизације у Републици Србији (у даљем тексту: Писмо о заинтересованости).
 
Податке о субјекту приватизације на који се овај јавни позив односи можете преузети овде.
 
2.     Писмо о заинтересованости мора да носи назнаку: „Писмо o заинтересованости - POZ 2/14 - матични број субјекта приватизације“ и да садржи следеће елементе:
 
-          основне податке о заинтересованом инвеститору
-          основне податке о субјекту приватизације (пословно име, седиште, матични број)
-          исказивање интереса за учествовање у поступку приватизације одређеног субјекта и предлог индикативне цене, инвестиционог програма, оквирног плана пословања и броја запослених из субјекта приватизације и ван субјекта приватизације које је инвеститор спреман да запосли на неодређено време.
 
3.     Образац писма о заинтересованости који заинтересовани инвеститори могу користити, може се преузети овде. Предложена форма писма заинтересованости није обавезујућа.
 
4.     Писма о заинтересованости се достављају поштом или непосредном предајом на писарници Агенције, Београд, Теразије 23, или путем електронске поште на адресу loi@priv.rs, најкасније до 3.11.2014. године.
 
5.     Агенција задржава право на измену и допуну свих елемената овог јавног позива и не сноси било какву одговорност за евентуалне трошкове, или штете које би такве измене проузроковале заинтересованим инвеститорима или трећим лицима.
 
6.     За сва питања у вези са овим јавним позивом можете се обратити  Агенцији на следећу адресу:
 
 
АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ
БЕОГРАД, ТЕРАЗИЈЕ 23
 
Телефон: 011/3020-800
e-mail: loi@priv.rs
 
 

Писмо о заинтересованости
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива