Ступили на снагу нови Закони о приватизацији и стечају

13. авг. 2014.

Агенција за приватизацију обавештава стручну јавност и потенцијалне инвеститоре да је данас на снагу ступио Закон о приватизацији, који је 2.августа усвојила Народна скупштина, чиме су формално и институционално створени потребни услови за наставак и окончање процеса реструктурирања и приватизације у Републици Србији.


Закон о приватизацији предвиђа приватизацију путем модела: продаја капитала, продаја имовине, пренос капитала без накнаде и стратешко партнерство, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем односно јавним прикупљањем понуда. Поред модела и метода приватизаје, прописана је могућност примене мера за припрему и растерећење обавеза субјекта приватизације и то: условни отпис дуга, односно претварање дуга субјекта приватизације у трајни улог (конверзија). Новим законом обезбеђују се флексибилније методе и модели приватизације, засновани на реалним тржишним условима који ће сам поступак учинити ефикасним и транспарентним.


Ступањем на снагу новог Закона о приватизацији предстаје да важи ранији Закон о приватизацији („Службени Гласник“, бр. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 30/10, 93/12, 119/12, 51/14 i 52/14-Ус9), као и прописи донети на основу тог закона, осим члана 11. Уредбе о поступку и начину реструктурирања субјеката приватизације, који остаје на снази до спровођења продаје субјеката приватизације који су на дан ступања на снову новог закона били у статусу реструктурирања.


Данас је на снагу ступио и Закон о изменама и допунама Закона о стечају, осим одредбе члана 10. закона која се примењује од 1. октобра 2014. године и одредбе члана 1. став 2. која се примењује од 1. јануара 2015. године.


0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива