Обавештење о привременом прекиду приватизације „Ц Маркета"

20. јун. 2014.

Агенција за приватизацију донела је одлуку о привременом прекиду поступка приватизације преосталог дела акција (16,26%) друштвеног капитала Трговинско акционарског друштва „Ц маркет“ Београд, све док се у сарадњи са Министарством привреде не утврде битни елементи поступка приватизације, како би се створили предуслови за постизање веће цене продајног пакета акција.


Јавни позив за продају друштвеног капитала „Ц маркет“ путем тендера, објављен је 10. августа 2012. године, а Тендерска комисија донела је 1. марта 2013. године одлуку о започињању преговора са јединим понуђачем „Delhaize Group“ SA Belgija. Почетна цена вредности акција „Ц маркета“, у тендерском поступку који је започет 2012. године, утврђена је на основу процене вредности капитала на дан 31.12.2011. године. Почетна цена преосталог дела пакета акција „Ц маркета“ износила је 9.576.190,72 евра, односно 295,45 евра по акцији.


Агенција за приватизацију је током 2013. године два пута доносила одлуке о привременом прекиду поступка приватизације (05.04.2013. и 03.10.2013.) с обзиром да је за време спровођења поступка преговора са јединим понуђачем на тендеру била обавештена од стране правосудних органа да је потребно да се поступак приватизације привремено обустави до окончања истражних радњи поводом трансакције из 2005. године.


Према последњем извештају надлежних органа, првобитне правне сметње за спровођење тендерске продаје преосталог пакета акција „Ц Маркета“ више не постоје. С обзиром на кратке рокове за окончање трансакције и временски проток дужи од две године од момента процене вредности капитала субјекта, Агенција за приватизацију је оценила да су се стекли услови за привремени прекид поступка. Агенција је информисала Министарство привреде о досадашњем поступку спровођења тендерске продаје и затражила инструкције за даље поступање.


Одредбом члана 25а став 1. Закона о приватизацији, предвиђено је да прекид поступка приватизације траје док постоје разлози који онемогућавају продају капитала, односно имовине, а најдуже 180 дана од дана доношења одлуке о прекиду поступка, као и да док траје прекид поступaк приватизације, престају да теку сви прописани рокови.

Акционарски фонд

ТРГОВИНСКО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО Ц МАРКЕТ БЕОГРАД

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива