Одлука о реструктурирању за предузеће „Иво Лола Рибар Систем" АД, Београд

11. јун. 2014.
На основу члана 9. став 1. тач. 7. и 10. Закона о Агенцији за приватизацију («Службени гласник РС», бр. 38/01,  135/04 и 30/2010) и чл. 19, 19а, 20. и 20а Закона о приватизацији («Службени гласник РС», бр. 38/2001, 18/2003, 45/2005, 123/2007, 123/2007 - др. закон, 30/2010 - др. закон, 93/2012, 119/112, 51/2014  и 52/2014 - УС),  a у вези са чл. 7. и 9. Уредбе о поступку и начину реструктурирања субјеката приватизације («Службени гласник РС», бр. 52/2005, 96/2008, 98/2009, 44/2013 и 59/2013), Агенција за приватизацију дана 05.06.2014. године доноси:

 

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ НОВОГ РЕСТРУКТУРИРАЊА

 бр. Р-124/06-ОД од 08.06.2006. године


1.    Тачка 1. Одлуке о покретању новог реструктурирања бр. Р-124/06-ОД од 08.06.2006. године, укључујући и измене ове одлуке бр. 10-88/13-344-10/01 од 15.01.2013. године, мења се тако да гласи:


«Покреће се поступак реструктурирања субјекта приватизације „Иво Лола Рибар Систем“ а.д. Београд, Булевар Краља Александра бр. 84 и Југословенска 2, матични број: 17356445, и зависних друштава: „Лола Алати“ д.о.о. Предузеће за производњу алата Београд (Чукарица) ул. Југословенска бр. 2, матични број: 17172476 и „ЛОЛА ФОТ“  ДОО Београд, Радних акција 93 А, матични број: 07525290».


2.    Позивају се државни повериоци зависног друштва „ЛОЛА ФОТ“ ДОО Београд, и то: јавна предузећа, Пореска управа, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Републички фонд за здравствено осигурање, Републичка дирекција за робне резерве, Фонд за развој Републике Србије, други републички органи и организације, као и Агенција за осигурање депозита када врши функцију стечајног управника над банкама у стечају и када управља у име и за рачун Републике Србије по основу преузетих ино обавеза, да, у складу са чланом 20а Закона о приватизацији, пријаве своја потраживања са стањем на дан 31. децембар 2004. године према „ЛОЛА ФОТ“ ДОО Београд, у року од 15 дана од дана објављивања ове одлуке у дневном листу „Политика“, на адресу „ЛОЛА ФОТ“ ДОО Београд Радних акција 93 А.


3.    Право да пријаве потраживања према „ЛОЛА ФОТ“ ДОО Београд имају и остали повериоци у складу са чланом 20. став 4. Закона о приватизацији.


4.    Поверилац примерак пријаве потраживања истовремено доставља „ЛОЛА ФОТ“ ДОО Београд и Агенцији за приватизацију.


5.    Све остале одредбе Одлуке о покретању новог реструктурирања бр. Р-124/06-ОД од 08.06.2006. године, укључујући и измене ове одлуке бр. 10-88/13-344-10/01 од 15.01.2013. године, остају на снази.


6.    Ову одлуку објавити у дневном листу „Политика“ у року од 15 дана од дана доношења.


Преузмите оглас у целости
Стечај

ИВО ЛОЛА РИБАР СИСТЕМ АД Београд

Локација:

Београд

Делатност:

Производња машина за обраду метала

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива