Обавештење повериоцима субјеката приватизације у реструктурирању

16. мај. 2014.
Агенција за приватизацију обавештава повериоце субјеката приватизације у реструктурирању да су, у складу са чланом 2. Закона о измени Закона о приватизацији („Службени гласник РС“, број 51/2014) који је ступио на снагу 13.05.2014. године, дужни да у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона Агенцији за приватизацију доставе захтев за исплату потраживања са решењем о извршењу, извршном исправом и другим документима којима доказују своје потраживање према субјекту приватизације у реструктурирању, ради евидентирања потраживања.
Образац захтева који повериоци могу користити налази се на званичној интернет презентацији Агенције за приватизацију на адреси:
Списак субјеката приватизације у реструктурирању налази се на званичној интернет презентацији Агенције за приватизацијунa адреси:
 
Рок за подношење захтева истиче 12.06.2014. године. Захтеви се подносе Агенцији за приватизацију поштом или предајом на писарницу, у затвореној коверти, санатписом:
„ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ ПОТРАЖИВАЊА РАДИ ЕВИДЕНТИРАЊА“
Агенција за приватизацију
Теразије 23
11000 Београд.
Образац захтева Списак субјеката приватизације у реструктурирању Најчешћа питања и одговори
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива